"Geïntegreerde zorg verankerd in België" (Vandenbroucke)

12 proefprojecten geïntegreerde zorg werden in 2018 opgestart. 19 P3-projecten voor ouderen zouden op 31 december van dit jaar aflopen. In dat verband besliste het Verzekeringscomité van het Riziv deze ochtend om de geïntegreerde zorg verder te verankeren in het Belgische systeem, met een nieuwe conventie. Verder wordt een nieuw Interfederaal Plan Geïntegreerde Zorg gelanceerd.

Het eerste plan voor geïntegreerde zorg dateert van 2015. Aanvankelijk was het de bedoeling dat deze initiatieven zichzelf zouden financieren door lagere uitgaven en een grotere efficiëntie. Naarmate de evaluaties vorderden, werd het echter duidelijk dat deze projecten financiële ruimte nodig hadden om innoverende initiatieven te kunnen lanceren.

Naast deze twaalf proefprojecten zijn er ook 19 P3-projecten (verwijzend naar Protocol 3) voor ouderen, die hun autonomie zoveel mogelijk ondersteunen door gerichte interventies. Ook de 32 projecten in het kader van de overeenkomst voor eerstelijnspsychologische zorg tussen het Riziv en de 32 netwerken voor geestelijke gezondheidszorg zijn een vorm van zorgintegratie of geïntegreerde zorg.

Nieuw Interfederaal Plan
"De laatste jaren heeft ook in ons land het idee terrein gewonnen dat de huidige versnippering van de zorg niet langer houdbaar is. Het werd duidelijk dat we niet alleen bestaande initiatieven moesten ondersteunen, maar ook moesten werken aan een nieuw Interfederaal Plan voor Geïntegreerde Zorg", aldus de minister van Volksgezondheid.

Op verzoek van minister Vandenbroucke heeft het Riziv projectondersteuning voorzien en is het WeCare-consortium geselecteerd. Dat zal verantwoordelijk zijn voor het vervolgtraject geïntegreerde zorg in ons land. Deze opdracht startte op 15 juni en zal 30 maanden duren, om het Interfederaal Plan voor Geïntegreerde Zorg te steunen en te ontwikkelen, maar ook om de ervaringen te verdiepen die met de verschillende projecten werden opgedaan. Dat moet leiden tot een verbreding van geïntegreerde zorg.

Het ontwerp en de uitvoering van een interfederaal plan moeten gebaseerd zijn op een alomvattende veranderingsstrategie die voortbouwt op de "Quintuple Aim". In dit verband moet het mesoniveau - op een bevolkingsniveau van bv. 75.000 - 150.000 inwoners - verder worden ondersteund en versterkt, met het oog op de verdere ontwikkeling van lokaal-regionale bevolkings- en patiëntgerichte zorg.

Minister Vandenbroucke besluit: "Zorg wordt tegenwoordig als zeer onpersoonlijk ervaren, zowel door de zorgverleners als door de zorgontvangers, en zeker door mensen met veel chronische ziekten. Het feit dat al deze zorgverleners afzonderlijk optreden, zonder echte coördinatie en vaak betaald per prestatie, leidt er vaak toe dat problemen onontdekt blijven en dus niet worden opgelost, of dat de zorg te weinig gericht is op wat echt belangrijk is voor de persoon. Bij geïntegreerde zorg daarentegen heeft het systeem er alle belang bij dat mensen gezond zijn. Een doel dat vanzelfsprekend lijkt, maar waarvan ons gezondheidszorgsysteem zich in de loop der jaren te ver heeft verwijderd."

> Geïntegreerde zorg: overtuigende resultaten

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.