Gepland interhospitaalvervoer vanaf 1 januari gratis voor patiënt

Vanaf 1 januari 2024 zullen opgenomen patiënten voor een gepland vervoer tussen ziekenhuizen – omdat ze voor een ingreep of een behandeling bijvoorbeeld tijdig naar een meer gespecialiseerd ziekenhuis moeten - niet langer een factuur voorgeschoteld krijgen. Dat kondigde heeft minister Vandenbroucke vandaag aan op het congres van Kom Op Tegen Kanker.

Tot vandaag moeten patiënten die factuur - een bedrag dat soms hoog en onvoorspelbaar was – zelf betalen. Minister Vandenbroucke maakt daar nu een einde aan en investeert daarvoor 13,5 miljoen. Dat budget vertrouwt hij integraal toe aan de ziekenhuizen om die kosten te dekken.

"Patiënten zijn gefocust op hun zorg en herstel. Maanden later een factuur in de bus krijgen - soms gaat het over grote bedragen – omdat ze voor een behandeling of operatie van het ene ziekenhuis waar ze verbleven, vervoerd werden naar een ander ziekenhuis omdat ze daar over de nodige expertise beschikken, komt hard aan. Omdat we blijven voortwerken aan hoogstaande, maar ook betaalbare gezondheidszorg, zorgen we er nu voor dat die factuur niet langer bij de patiënt belandt", zegt Vandenbroucke. 

Ziekenhuizen werken steeds meer samen om de kwaliteit van de zorg voor hun patiënten te verbeteren. Dat betekent soms dat opgenomen patiënten voor een behandeling of ingreep naar een ander, bijvoorbeeld meer gespecialiseerd, ziekenhuis vervoerd moet worden. Uiteraard mag de patiënt daar niet de dupe van zijn. Helaas zien we dat patiënten vandaag vaak hoge en onvoorspelbare facturen voor dat "interhospitaal vervoer" krijgen voorgeschoteld, en dat soms maanden later. Meerdere studies, onder meer van het Observatorium voor Chronische Ziekten, brachten dit in kaart Facturen tot soms 1.600 euro zijn geen uitzondering. 

Daarom investeert de minister 13,5 miljoen euro om de bijdrage van de (in een ziekenhuis opgenomen) patiënt in die vervoerskosten tussen ziekenhuizen tot nul te herleiden. Concreet: vanaf 1 januari 2024 zal de patiënt geen factuur meer krijgen voor gepland vervoer tussen ziekenhuizen, wanneer geoordeeld wordt dat de patiënt voor een behandeling of operatie beter - en dat ook voor langer dan 24 uur - in een ander ziekenhuis terecht moet. De minister kondigde dat vandaag aan op een congres van Kom Op Tegen Kanker. 

Concreet, wat verandert vanaf 1 januari?  

(1) Opgenomen patiënten die vandaag naar een ander ziekenhuis vervoerd worden en binnen de 24 uur terugkeren naar het verwijzende ziekenhuizen, of patiënten die tussen campussen van ziekenhuizen vervoerd worden, hoefden vandaag al niets betalen voor het "interhospitaal" vervoer. De verwijzende ziekenhuizen moeten deze kosten vandaag dekken. Vanaf 1 januari wordt dit principe nu uitgebreid tot al het gepland "interhospitaal" vervoer, ook als de patiënt niet binnen de 24 uur terugkeert, en dus in het andere ziekenhuis opgenomen blijft. Daartoe wordt een budget van 13,5 miljoen euro toegevoegd aan het Budget Financiële Middelen voor de ziekenhuizen. Het is aan de ziekenhuizen om goede afspraken te maken met ambulancediensten of zelf deze dienstverlening te voorzien.  

(2) De precieze verdeling van deze investering gebeurt op basis van de verdeling van het budget dat de ziekenhuizen van de overheid krijgen voor de verzorging van de mensen die er verblijven (in het jargon verwijst men naar de ‘verantwoorde bedden’). Kleine ziekenhuizen zullen proportioneel meer middelen krijgen dan grotere ziekenhuizen vanuit de redenering dat zij meer patiënten doorverwijzen.  De minister zal daarvoor rekening houden met het advies van de Federale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen. Er komt ook de nodige opvolging en registratie zodat op termijn - en indien nodig - bijgestuurd kan worden.  

(3) Als patiënten dringend en dus niet-gepland doorverwezen moeten worden naar een ander ziekenhuis wordt vandaag een beroep gedaan op de dringende geneeskundige hulpverlening, en wordt een MUG, een Prehospital Intervention Team (PIT) of een 112-ambulance ingezet. Dat verandert niet. De ziekenhuisnetwerken hebben evenwel de mogelijkheid gekregen om een extra PIT per netwerk te krijgen, dat ook specifiek kan ingezet worden voor dringend vervoer tussen ziekenhuizen, onder welbepaalde voorwaarden. De meeste netwerken hebben dat gedaan, en dit kadert ook in het grotere hervormingsverhaal van dringende geneeskundige hulpverlening. 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.