"Kwalitatieve zorg voor patiënten staat voorop" (Belgische Federatie voor Zorgkundigen)

De Algemene Unie van Verpleegkundigen van België (AUVB) liet dinsdag weten dat ze het wetsvoorstel van minister van Gezondheid Maggie De Block rond de uitvoering van 'verpleegkundige handelingen' door zorgkundigen niet steunt. De AUVB vraagt dat de uitbreiding van die taken gepaard gaat met een degelijke opleiding. De Belgische Federatie voor Zorgkundigen (BEFEZO) stelt woensdag absoluut geen vragende partij te zijn om handelingen gedelegeerd te krijgen die gezondheidszorgrisico's kunnen inhouden voor patiënten. En bovendien ziet de federatie ook andere beweegredenen bij de AUVB.

"Als zorgkundigen willen we op een kwalitatieve en veilige manier zorg verlenen aan patiënten/cliënten. Dit staat voor ons absoluut voorop", zo stelt de federatie. "De technische commissie voor verpleegkunde (TCV) heeft eigenhandig, zonder enig overleg met de zorgkundigen en het brede veld van verpleegkundigen, een lijst opgemaakt met handelingen die ze wenst te delegeren aan zorgkundigen en dit op vraag van het kabinet De Block", zo luidt het. "De zorgkundigen hebben geen vertegenwoordiging in dit adviesorgaan en werden nooit gehoord."

"De Federale Raad voor Verpleegkunde (FRV) heeft als antwoord op het advies van de TCV een advies geformuleerd met nieuwe opleidingsvoorwaarden voor toekomstige zorgkundig alsook de overgangsbepalingen voor tewerkgestelde zorgkundigen", klinkt het. "Als zorgkundigen zijn we wel vertegenwoordigd in de FRV en we hebben ons fel verzet tegen de adviezen van de TCV en de FRV. Ze waren immers tot stand gekomen zonder ernstig overleg met zorgkundigen, verpleegkundigen en de brede sector van de gezondheidzorg." 

"De AUVB had binnen de FRV eerder een advies opgemaakt om de beroepen van de zorgkundige en de HBO5-verpleegkundige te laten verdwijnen. Voor de AUVB zijn de HBO5-verpleegkundigen geen volwaardige verpleegkundigen en men wenst enkel verpleegkundigen op bachelor en masterniveau."

BEFEZO meldt voorts dat de AUVB geadviseerd heeft om de HBO5-verpleegkundige te degraderen tot een zorgassistent en de zorgkundige te upgraden naar de diezelfde zorgassistent op HBO5-niveau in de hogescholen. "Dit advies werd niet gevolgd door het kabinet De Block. De minister liet duidelijk weten dat ze geen tussenniveau wenst tussen de huidige zorgkundige en de verpleegkundigen. De minister liet duidelijk weten de zorgkundige te behouden tot ongenoegen van de AUVB."

"Dit advies is voor de grote meerderheid van verpleegkundigen op het terrein en voor alle zorgkundigen onbegrijpelijk en onverantwoord mocht het realiteit worden. Het zou een immense impact hebben op de instroom binnen de brede sector van de gezondheidszorg en het onderwijs (...) De sector smeekt naar handen binnen de zorg."

"De TCV en de FRV hebben recent nieuwe adviezen opgemaakt om alsnog hun gelijk te halen (...) Wij hebben ons als zorgkundigen fel verzet. Wij wensen dat de toegang tot het beroep van zorgkundige zo breed mogelijk wordt gehouden", zo klinkt het nog.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.