Medische ongevallen: meest betrokken specialismen

Het Fonds Medische Ongevallen (FMO) werkt zijn historische dossierachterstand stilaan weg. Eind 2018 was bijna de helft van de dossiers sinds de start van het Fonds afgesloten. In 2017 verwerkte het FMO voor het eerst meer dossiers dan het ontvangen had. Die kentering zette zich vorig jaar door. "De hervormingen werpen hun vruchten af", aldus Jo De Cock, administrateur-generaal Riziv.

Het FMO had eind vorig jaar 2.329 dossiers afgesloten, terwijl 2.430 dossiers nog op advies wachten, zegt het activiteitenverslag van 2018. De achterstand slonk met 8%, en in 2018 werkte het Fonds 3,34% meer dossiers af dan het jaar voordien. Er werd voor iets meer dan 4,2 miljoen euro aan vergoedingen uitbetaald.

Slechts een beperkt aantal aanvragers krijgt een schadevergoeding: 7% van de gesloten dossiers. Het moet gaan om een medisch ongeval zonder aansprakelijkheid waarbij de wettelijk bepaalde ernstgraad is bereikt. Soms meent het Fonds dat er wel sprake is van aansprakelijkheid, maar weigert de aansprakelijke zorgverlener of zijn verzekeraar tussen te komen en betaalt het FMO toch.

Het Fonds werd opgericht als een instelling die mensen die schade opliepen door de gezondheidszorg, gratis, makkelijk en snel moest compenseren. Maar na de start op 1 september 2012 bleek het FMO aanvankelijk een "lege doos". Pas in april 2013, toen het Fonds in het Riziv werd geïntegreerd, kon er echt gestart worden. Net in die jaren kwam een pak aanvragen binnen, waardoor het FMO al snel tegen een enorme achterstand aankeek, ook al omdat er moeilijkheden waren om het personeelskader in te vullen.

Aan de zwakke punten werd gewerkt, ook door de inschakeling van een extern consultancybureau. Dat leidde tot een plan van aanpak om om de structurele achterstand weg te werken en de afwerkingstermijn binnen de perken te houden. Er wordt onder meer gewerkt aan de optimalisatie van het documentbeheer, een betere beschrijving van de procedures en de continue ontwikkeling van software.

Communicatie met zorgverleners

Daarnaast ligt de focus op dossiers met heel ernstige schade en zal het FMO maximaal inzetten op de communicatie met zorgverleners", zegt FMO-directeur Mia Honinckx. "Zowel de communicatie tussen zorgverleners en het FMO als de communicatie tussen zorgverlener en patiënt zijn cruciaal voor onze werking."

Van de aanvragen die bij het Fonds worden ingediend, komt 62% niet in aanmerking voor een vergoeding. Het gaat dan bijvoorbeeld om schade die geen link heeft met de zorgverstrekking, of schade die te boek staat als een gekende verwikkeling. Volgens Honinckx kunnen veel van die aanvragen vermeden worden door een snellere en betere communicatie tussen zorgverlener en patiënt, "voor, tijdens en na het medisch ingrijpen".

Een logische stap vermits de meeste medische ongevallen zich situeren in ziekenhuizen (86,65%) wat samenhangt met het risico. In die logica is het niet verwonderlijk dat chirurgische ingrepen bovenaan staan. Per specialisme kwam het FMO tot de volgende top-10 voor medische ongevallen:

 

 

Discipline

%

Orthopedie

32%

Algemene chirurgie

10%

Gynaecologie-verloskunde

8%

Neurochirurgie

8%

Anesthesie

5%

Urologie

4%

Oftalmologie

4%

Gastro-enterologie

3%

Vaatchirurgie

3%

Urgentiegeneeskunde

3%

 

In het najaar plant het FMO ook enkele vormingen voor partners. Op 20 november is er een ontmoeting met de medische directies van de ziekenhuizen, op 28 november zijn de ombudsdiensten van de ziekenhuizen aan de beurt, om af te sluiten met de medische experts op 3 december.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.