Mechelen lanceert actieplan dubbeldiagnose

De stad Mechelen heeft een actieplan voorgesteld waarmee mensen die kampen met psychische problemen in combinatie met een drugs- of alcoholverslaving op een integrale manier kunnen worden geholpen. Het actieplan tegen dubbeldiagnose komt er nadat op 12 februari een man die leed aan dubbeldiagnose zijn vrouw en verschillende anderen aanviel en uiteindelijk door de politie werd doodgeschoten.

In Mechelen wordt het aantal mensen met dubbeldiagnose geschat op 46. Het zijn zorgmijders die veel overlast veroorzaken, maar de problemen zelf niet zien en ook kampen met één of meerdere verslavingen. Een relatief kleine groep, maar het actieplan is er ook voor mensen die vandaag nog niet zover zijn afgegleden, maar daar op termijn wel dreigen te belanden. Voor hen wil het stads bestuur voluit proactief en preventief te werk gaan en zorgen dat het voor hen nooit zo ver moet komen.

Het plan bestaat uit een integrale aanpak waarbij geestelijke gezondheidszorg, stad, politie, en sociale huisvestingsdiensten gaan samenwerken. "Onze focus ligt op mensen met een grote kwetsbaarheid, met een combinatie van problemen", zegt schepen van Sociale Zaken Gabriella De Francesco (Groen). "Het actieplan covert verschillende doelgroepen: mensen met beginnende problemen tot mensen van wie de situatie ondanks een heel traject en vele inspanningen uitzichtloos blijft. Het gaat van preventie tot een residentieel aanbod."

Centraal in het actieplan staat de strijd tegen drugs. Er zal strenger worden opgetreden tegen drugspanden, er komt een drugsoverlastteam bij de politie en ook in Mechelse scholen zal meer aandacht besteed worden aan de weerbaarheid tegen drugs en alcohol.

Het Mechels actieplan bevat naast de drugsaanpak nog concrete acties, zoals nazorgtrajecten, het opzetten van een communicatiestructuur in geval van risico en het organiseren van psychologische hulpverlening op maat voor armoedeorganisaties. De financiële impact van alle acties samen wordt begroot op 570.000 euro voor de periode 2020-2021.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.