Meerlaagse siliconenverbanden tegen doorligwonden: doeltreffend én kosteneffectief (KCE)

Een KCE-studie in acht Belgische ziekennuizen bewijst dat meerlaagse siliconenverbanden om doorligwonden aan het heiligbeen (stuit) te voorkomen: niet alleen doeltreffend, maar ook kosteneffectief zijn. Deze studie is ook een primeur voor het KCE als niet-commerciële studie in België uitgevoerd, bij patiënten
die onder reële omstandigheden worden behandeld, klinkt het.

Doorligwonden zijn een nachtmerrie voor patiënten en verpleegkundigen op afdelingen met immobiele of bedlegerige patiënten. Ze voorkomen is daarom zeer belangrijk. De laatste jaren is preventief gebruik van meerlaagse siliconenverbanden een troef. De doeltreffendheid ervan voor preventie was nog niet op een betrouwbare
wetenschappelijke manier aangetoond. Daarom financierde het KCE Trials-programma een gerandomiseerde
klinische studie in 8 Belgische ziekenhuizen. Zou het gebruik van deze verbanden het risico op doorligwonden verminderen?

In 2020 stelde de studie vast dat ook het preventief gebruik van de verbanden doeltreffend was, alleszins ter hoogte van het heiligbeen. In de groep die werd behandeld met meerlaagse verbanden kreeg 2,8% van de patiënten een
doorligwonde, tegenover 4,8% van de patiënten in de controlegroep bij wie enkel de klassieke preventieve maatregelen werden genomen (veranderen houding, speciale matras, enz), en geen verbanden. De resultaten van de studie werden gepubliceerd in the British Journal of Dermatology.

Besparingen verzekerd
De huidige economische studie is eigenlijk de voortzetting van de hierboven vermelde klinische studie. Maar nu met het accent op de kostenefficiëntie: is de gezondheidswinst de kosten waard? De onderzoekers stelden vast dat de gemiddelde besparing per vermeden doorligwonde tijdens het ziekenhuisverblijf de oorspronkelijke kostprijs van deze verbanden al compenseert.
Als bovendien rekening gehouden wordt met een nog langer ziekenhuisverblijf door de doorligwonden, of met de bijkomende kosten voor de behandeling ervan na ontslag uit het ziekenhuis, of mogelijke prijskortingen op verbanden, enz. dan maakt dit het preventief gebruik van de verbanden nog kosteneffectiever.

100% Belgische studie
Deze studie is een primeur voor het KCE, dat tot nu toe gegevens uit de literatuur gebruikte voor zijn economische evaluaties. Dergelijke gegevens hebben echter hun beperkingen. Zo zijn ze niet noodzakelijkerwijs transponeerbaar naar de Belgische situatie, of gaan ze enkel over de doeltreffendheid van interventies uitgevoerd onder strikt gecontroleerde omstandigheden, niet vergelijkbaar met de omstandigheden in de dagelijkse praktijk.

Deklinische studies binnen het KCE Trials-programma, worden in België uitgevoerd, bij patiënten die onder reële omstandigheden worden behandeld. Hierdoor beschikken de onderzoekers over gegevens die specifiek zijn voor de Belgische bevolking, aldus het KCE dat deze aanpak in de toekomst verder zal ontwikkelen, om de resultaten uit de door haar gefinancierde klinische studies verder te benutten.

Voor het KCE levert de economische evaluatie alvast een dubbel bewijs.

  • Ten eerste kan het preventieve gebruik van meerlaagse siliconenverbanden ter hoogte van het heiligbeen vanuit klinisch en economisch oogpunt worden aanbevolen bij gehospitaliseerde risicopatiënten.
  • Ten tweede kunnen via KCE Trials in Belgische ziekenhuizen pragmatische gerandomiseerde klinische
    studies worden uitgevoerd, waarop men zich kan baseren om betrouwbare economische analyses te verrichten die toepasbaar en relevant zijn voor de Belgische context.

Het KCE somt heel wat voordelen op voor het programma KCE Trials, een financieringsprogramma voor niet-commerciële klinische studies, gefinancierd door de Belgische federale overheid. Niet-commerciële studies hebben zeker voordelen, alleen al omdat ze buiten de scope van de industrie vallen, maar uiteraard is ook de financiering door de Belgische overheid niet altijd een waarborg voor neutraliteit of vrijwaring van elk belang. Daarom is alvast een strikte procedure ingebouwd die de keuze voor bepaalde onderzoeksonderwerpen zoveel mogelijk moet objectiveren, licht Mattias Neyt, gezondheidsecononoom van het KCE, toe. Meer over de procedure en onderzoeksaanvragen vindt u hier.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.