Milieuorganisaties naar Raad van State tegen tijdelijke PFAS-normen

Verschillende milieuorganisaties en actiecomités van buurtbewoners stappen naar de Raad van State tegen de tijdelijke PFAS-normen. Dat melden de vzw's Climaxi en Leefbaar Kortemark.

Voor de zomer keurde de Vlaamse regering een voorlopig wettelijk kader goed waarin normen vastgelegd worden voor (her)gebruik van verontreinigde gronden. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) wou zo enkele basisprincipes vastleggen met betrekking tot PFAS-houdende gronden. 

Maar de sanering van die gronden "loopt sterk vertraging op en de voorlopige normen die door de Vlaamse regering opgesteld werden, zijn veel te ruim", stellen de actiecomités. De comités stellen dat de Oosterweelverbinding voorrang krijgt op een afhandeling van vervuilde grond. 

Volgens de buurtbewoners uit Kortemark en Zwijndrecht, waar heel wat vuile grond aanwezig is, liggen de saneringsnormen voor vervuilde bodems lager dan de waarden die schadelijk zijn voor de mens. "Men saneert hier en daar, halfslachtig, traag en met soepele en voorlopige normen", aldus de buurtbewoners. "En wie echt verantwoordelijk is, draait nauwelijks op voor zijn fouten." 

Ook het normenkader is een probleem voor de vzw's. "Dat normenkader is verschillend naar gelang de bestemming van de grond", klinkt het. In natuur en bos ligt die voor PFOS op 3,8 microgram per kilogram grond, in woongebied op 4,9 microgram en voor industriegrond op 110 microgram. Voor parken of sportterreinen geldt 268 microgram."

Filip De Bodt van vzw Climaxi haalt het voorbeeld aan van Ronse. "Het Bruulpark in het centrum van de stad is zwaar vervuild", weet De Bodt. "Er staan nu borden waarin kinderen aangemaand worden handen te wassen, voeten te vegen en bepaalde delen van de stad zijn ontoegankelijk. Er werden ook verhoogde PFAS-concentraties in het bloed gemeten rond Ronse."

De vzw's vrezen dat binnen het nieuwe kader van de Vlaamse regering de gronden maar gedeeltelijk zullen worden opgekuist. "Verder zijn er de talloze sterk verontreinigde industriegebieden en parken die vrij toegankelijk zijn. In bepaalde landbouwgebieden rond Leuven worden zelfs groenten geteeld of dieren gekweekt waarvan de zuivel nadien geconsumeerd wordt." 

Tot slot menen de actiecomités dat de effecten van PFAS niet in kaart werden gebracht. "De gezondheidskundige grenswaarde van 4,4 nanogram per liter werd bij de opmaak van het normenkader straal genegeerd", besluit het persbericht. "Er werd geen milieueffectrapportage uitgevoerd. Er is dus geen zicht op het bereiken van een 'goede chemische toestand' van het oppervlaktewater en grondwater tegen 2027, de deadline van de Europese Kaderrichtlijn Water."

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.