"Naar een tandem zorg en welzijn" (Karine Moykens)

Vandaag, op 1 juni, is het zover. Het Agentschap Zorg en Gezondheid en het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin fuseren tot een nieuwe overheidsdienst: het Departement Zorg. Deze nieuwe Vlaamse overheidsdienst verenigt de Vlaamse bevoegdheden rond zorg én welzijn. Bij die gelegenheid wil secretaris-generaal Karine Moykens een boodschap kwijt.

Het Departement Zorg zal inderdaad geleid worden door secretaris-generaal Karine Moykens. Moykens: “De Vlaamse overheid dringt bij de zorg- en welzijnssectoren aan op meer samenwerking over disciplines en sectoren heen en wil dat gezondheidszorg meer een tandem vormt met welzijnswerk. Met deze fusie geven we nu zelf het voorbeeld."

"De bevoegdheden van het Agentschap Zorg en Gezondheid over financiering, zorgkwaliteit en -organisatie, en over gezondheidsbevordering en -bescherming ,komen in ons Departement Zorg samen met beleidsontwikkeling, kennis en onderzoek, databeleid, Zorginspectie, het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA), lokaal sociaal beleid, armoedebestrijding en welzijnswerk. De kansen voor een meer geïntegreerd beleid zijn legio.”

7 miljard

Met op korte termijn een 800-tal medewerkers beheert het Departement Zorg een budget van bijna 7 miljard euro. De belangrijke bevoegdheden en opdrachten zijn:

  • Beleidsvoorbereiding, -ontwikkeling, monitoring en opvolging voor het beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin
  • Erkennen, financieren, inspecteren en de kwaliteit bevorderen en bewaken van een brede waaier aan zorg- en welzijnsaanbieders in Vlaanderen
  • Infrastructuursubsidiëring
  • De organisatie van de Vlaamse Sociale bescherming
  • De erkenning van gezondheidszorgberoepen
  • Een gezonde levensstijl en een gezonde leefomgeving bevorderen en bewaken
  • Infectieziektes bestrijden en vaccinatieprogramma’s uitrollen

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.