Nieuwe federale coalitie - KB met nieuwe verdeling bevoegdheden verschenen in Staatsblad

In het Staatsblad is maandag het koninklijk besluit verschenen dat het ontslag van de N-VA-regeringsleden vastlegt en de nieuwe verdeling van de protefeuilles regelt.

De wettekst legt de promotie vast van staatssecretarissen Pieter De Crem (CD&V) en Philippe De Backer (Open Vld)) tot minister.

Pieter De Crem wordt minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid, die voordien onder de bevoegdheid van Jan Jambon (N-VA) vielen.

Philippe De Backer behoudt de Strijd tegen sociale fraude en de Noordzee, en krijgt er Digitale Agenda, Telecom en Posterijen bij van vicepremier Alexander De Croo (Open Vld), net als Administratieve Vereenvoudiging van Theo Francken (N-VA).

Maggie De Block (Open Vld) blijft minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en erft Asiel en Migratie van Theo Francken.

Alexander De Croo blijft vicepremier, maar wordt minister van Financiën, na het vertrek van Johan Van Overtveldt (N-VA), maar blijft bevoegd voor Internationale Ontwikkeling en erft ook de Strijd tegen fiscale fraude van Van Overtveldt.

CD&V-vicepremier Kris Peeters blijft minister van Economie, Werk en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, en krijgt er Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking bij van Zuhal Demir (N-VA).

Minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) krijgt er Ambtenarenzaken bij van Sander Loones (N-VA) en Wetenschapsbeleid van Zuhal Demir (N-VA).

MR-vicepremier Didier Reynders behoudt Buitenlandse Zaken, Europese Aangelegenheden, Beliris en de federale culturele instellingen, maar krijgt er Defensie bij van Sander Loones (N-VA).

Denis Ducarme (MR) blijft bevoegd voor Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie en krijgt er het Grootstedenbeleid van Zuhal Demir (N-VA) bij.

Koen Geens (CD&V) behoudt Justitie en krijgt er de Regie der Gebouwen bij van Jan Jambon (N-VA).

De andere ministers behouden hun bevoegdheden.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.