Aantal nieuwe hiv-diagnoses daalde vorig jaar met 2 procent

Het aantal nieuwe hiv-diagnoses is in 2017 met 2 procent gedaald in vergelijking met 2016 en met 27,5 pct in vergelijking met 2012. Vorig jaar zijn 890 gediagnosticeerde hiv-infecties geregistreerd, wat neerkomt op gemiddeld 2,4 nieuwe hiv-diagnoses per dag. In 2016 werden 915 hiv-infectie geregistreerd, toen een daling van 9,8 pct op jaarbasis. De voortzetting van de dalende trend is voor Sciensano een bemoedigend teken. Toch blijft waakzaamheid geboden omdat het aantal nieuwe hiv-diagnose hoog blijft, stelt Sciensano (voorheen het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid) dinsdag in zijn jaarlijks rapport.

De lichte daling in 2017 betreft hoofdzakelijk mannen die seks hebben met mannen (MSM). De overdracht via intraveneus drugsgebruik is uitzonderlijk in België en werd slechts v oor 1 pct van de hiv-diagnoses in 2017 gerapporteerd.

Het aantal nieuwe hiv-diagnoses bij mannen die seks hebben met mannen daalde met 34 pct in vergelijking met 2013 toen de hoogste piek werd waargenomen. Vorig jaar vertegenwoordigden de diagnoses bij MSM 48,6 pct van de nieuw geregistreerde hiv-infecties waarvan de overdrachtswijze gekend is. Deze diagnoses werden voornamelijk bij Belgen (63 pct) vastgesteld, terwijl de personen met een andere Europese nationaliteit 17 pct van de diagnoses vertegenwoordigden.

Tussen 2012 en 2017 daalde het aantal nieuwe hiv-diagnoses bij heteroseksuelen met 39 pct. In 2017 vertegenwoordigden deze diagnoses 48,3 pct van de nieuw geregistreerde hiv-infecties waarvan de overdrachtswijze gekend is. Van de gediagnosticeerde heteroseksuelen, was 49 pct afkomstig van Sub-Saharaans Afrika en was 28 pct Belg.

De daling bij de heteroseksuelen kan hoofdzakelijk toegeschreven worden aan de daling van het aantal diagnoses in de populatie afkomstig van Sub-Saharaans Afrika. Bij heteroseksuele Belgen bleef het aantal nieuwe diagnoses tussen 2008 en 2015 vrij stabiel; daarna werd een daling waargenomen, aldus Sciensano.

Het aantal personen dat in België met hiv leefde in 2017, wordt geschat op 18.908. Dit komt overeen met een hiv-prevalentie van 1,7 personen per 1.000 inwoners. In 2017 waren 16.849 personen onder hen al gediagnosticeerd en 2.059 waren nog niet gediagnosticeerd. Van al de personen die met hiv leven, was 10,9 pct zich dus niet bewust van zijn of haar serostatus.

In 2017 was er een lichte daling met 2 pct van het aantal opsporingstests voor hiv. Er werden 63 hiv-tests per 1.000 inwoners uitgevoerd en per 1.000 uitgevoerde tests werden 1,25 nieuwe diagnoses vastgesteld. Zesendertig procent van de hiv-infecties werd laattijdig vastgesteld. Laattijdige diagnoses komen nog steeds vaker voor bij heteroseksuelen (46 pct) dan bij MSM (27 pct).

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.