Ingediende resolutie Kamer: roei HPV-kankers uit

Op 24 november jongstleden diende Robby De Caluwé (Open VLD) in de Kamer een resolutie in om de vaccinatiestrategie tegen het humaan papillomavirus (HPV) te verbeteren teneinde baarmoederhalskanker en HPV-gerelateerde kankers uit te roeien. Daaruit blijkt dat België de WHO- en EU-doelstellingen niet haalt als we geen tandje bijsteken.

Het Kamerlid geeft daarbij aan dat in 2021 naar schatting in ons land 1.000 mensen gediagnosticeerd werden met een HPV-gerelateerde kanker. De WHO keurde in augustus 2020 een allesomvattende strategie goed om baarmoederhalskanker als wereldwijd publiek gezondheidsprobleem uit te roeien. Dat houdt in dat alle landen tegen 2030 de incidentie van baarmoederhalskanker verminderen tot 4 gevallen per 100.000 vrouwen per jaar of minder. Zoiets vergt versnelde actie qua preventie, screening, behandeling. Mikpunt is om tegen 2030:

 • 90% van de meisjes volledig te hebben gevaccineerd tegen hun vijftiende verjaardag; 
 • 70% van de vrouwen tussen 35 en 45 jaar die werden gescreend met de HPV-test en pre-kankerachtige letsels hebben, vroegtijdig te behandelen; 
 • 90% van de vrouwen met baarmoederhalskanker een gepaste behandeling te geven. 

De Europese Commissie speelde daarop in met haar Europe’s Beating Cancer Plan in 2021, ook met drie doelstellingen:

 • tenminste 9 % van de meisjes vaccineren en het aandeel gevaccineerde jongens significant laten stijgen tegen 2030; 
 • een aanbod van kankerscreening van 90% van de beoogde populatie tegen 2025;
 • 90% van de patiënten toegang geven tot tertiaire gespecialiseerde centra tegen 2030.

“België haalt doelstellingen niet”

Volgens de resolutietekst van Robbie De Caluwé ziet het er vandaag niet naar uit dat België de doelstellingen van de WHO en de Europese Commissie zal halen. Daarom moeten we een tandje bijsteken, wat nog bleek op een HPV-rondetafel van 14 november 2023. Daar werden in de White Paper “Advancing public health: a roadmap to elimination of HPV-related cancers in Belgium” acht acties geprioriteerd met de meeste impact.

 1. Regionale schoolcampagnes inzake vaccinatie verbeteren 
 2. Overgaan tot een inhaalvaccinatie tegen HPV tot de leeftijd van 26 jaar om de eliminatie van infecties verbonden aan HPV te versnellen 
 3. De toegang tot de vaccinatie tegen HPV faciliteren voor immuungecompromitteerde mensen, mensen met HIV en transplantatiepatiënten 
 4. De inhoud van de boodschap over HPV en HPV-gerelateerde kankers wijzigen
 5. HPV-screening opnemen in primaire screeningtests 
 6. De screening op baarmoederhalskanker in alle regio’s blijven verhogen 
 7. Baarmoederhalsscreening integreren in de routinematige zorg voor immuungecompromitteerde mensen, d.w.z. mensen met HIV en transplantatiepatiënten. 
 8. Organiseren van anale kankerscreening voor risicopatiënten

Wat is er al gebeurd? De Gemeenschappen hebben hun vaccinatieschema aangepast en voor zowel jongens als meisjes een gratis vaccinatie voorzien tegen HPV voor hun vijftiende verjaardag. "We zien dat ook daar een verschillend beeld op het vlak van dekkingsgraad tussen de Vlaamse en Franse Gemeenschap", luidt het in de resolutietekst. “In beide Gemeenschappen zijn er nog mogelijkheden tot verbetering om de door de WHO en de EU geambieerde 90%-vaccinatie te halen.”

Twee prioriteiten

Op federaal niveau zijn twee zaken absoluut nodig om de HPV-gerelateerde kankers te elimineren: 

 1. de terugbetaling van het HPV-vaccin voor meisjes en jongens tot de leeftijd van 26 jaar; 
 2. de terugbetaling van het HPV-vaccin voor immuungecompromitteerde patiënten, of mensen besmet met HIV en mensen die een orgaantransplantatie zullen ondergaan.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.