Socialistisch Ziekenfonds reageert onthutst op voorstel herverdeling middelen

Het Socialistisch Ziekenfonds reageert naar eigen zeggen onthutst op het regeringsvoorstel om de middelen tussen de ziekenfondsen te herverdelen. De plannen staan te lezen in een nota waarover De Tijd en L'Echo vrijdag berichten. Het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) noemt de reactie van het socialistische ziekenfonds op haar beurt "vreemd in het licht van de eerdere gesprekken en het akkoord dat de mutualiteiten gaven op minstens een deel van de hervorming via het nationaal intermutualistisch college".

De regering wil het budget van de administratiekosten (ongeveer 1 miljard euro) anders verdelen onder de ziekenfondsen. De bedoeling is om correcter in te schatten welke groepen mensen meer zorgen nodig hebben en dus meer kosten aan de ziekenfondsen. Minister Maggie De Block (Open Vld) wil dat in eerste instantie doen door personen die recht hebben op de maximumfactuur zwaarder te laten doorwegen. De maximumfactuur is een maatregel waardoor mensen die veel medische kosten hebben, al het remgeld boven een bepaald bedrag terugbetaald krijgen.

"We staan achter de doelstelling om de huidige parameters te moderniseren, te objectiveren en af te stemmen op de werklast, maar wat nu voorligt, realiseert deze doelstelling niet. De regering straft het ziekenfonds dat inzet op de meest kwetsbare leden en zet aan tot risicoselectie", stelt Paul Callewaert, algemeen secretaris van het Socialistisch Ziekenfonds. "Zo begrijpen we niet dat -ondanks onweerlegbare cijfers- de regering geen of onvoldoende rekening houdt met de hogere werklast voor personen in arbeidsongeschiktheid, personen met recht op de verhoogde tegemoetkoming en chronisch zieken."

Daarnaast wordt binnen het budget van de administratiekosten 25 miljoen afgezonderd om te verdelen op basis van de inspanningen die ziekenfondsen leveren op het vlak van re-integratie van langdurig zieken. "We zijn absoluut voorstander om mensen te helpen om aangepast werk te hervatten. Maar ook dit vraagt een objectieve benadering, rekening houdend met het ledenprofiel. Het is nu eenmaal moeilijker een metser met rugproblemen terug (deeltijds) aan het werk te krijgen dan een bediende met rugpijn."

Het ziekenfonds betreurt tot slot dat de regering het nieuwe model al dit jaar retroactief wil laten ingaan, en geen stapsgewijze invoering overweegt. "We moeten dit jaar eensklaps 12 miljoen euro besparen zonder dat daar objectieve redenen voor zijn en zonder dat wij een weerwoord hebben. Zou deze regering dat aan een ander bedrijf durven opleggen? "

De Christelijke Mutualiteit beschouwt de voorliggende wijziging dan weer als een stap in de goede richting. De modernisering van de parameters was nodig, luidt het, maar moet voor CM nog verder verfijnd worden.

De administratiekosten worden over de landsbonden verdeeld op basis van hun procentueel aandeel in het theoretisch ledenaantal. Bij de berekening van dat aantal wordt onder meer rekening gehouden met het profiel van de leden. Ledengroepen die een hogere werklast vertegenwoordigen, wegen daarbij zwaarder door. De parameters om het ledenprofiel te bepalen, waren verouderd en dus aan vernieuwing toe, aldus CM.

Het kabinet van minister De Block is het niet eens met de beweringen van het socialistische ziekenfonds. "Het huidige systeem is verouderd en niet effectief om een sociale correctie te maken of rekening te houden met de werklast van mensen met een zwakkere gezondheid", aldus het kabinet-De Block. "Daarom hervormen we met een duidelijke sociale correctie via de maximumfactuur, die tegelijk ook een indicator is van werklast voor chronisch zieken of mensen met een zwakke gezondheid. Ook voor ouderen corrigeren we, want de grootste gezondheidsproblemen komen doorgaans op latere leeftijd."

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.