Vlaamse sociale bescherming zet deur open voor variabele bijdrage

De commissie Welzijn van het Vlaams parlement heeft dinsdag het decreet goedgekeurd dat een Vlaamse sociale zekerheid invoert. Die wordt nu nog gefinancierd door een vaste bijdrage van 51 euro per jaar, maar in de toekomst zou dat inkomensgerelateerd kunnen worden. Volgens de oppositie moet die link met het inkomen nu al worden ingevoerd.

Vlaanderen timmert gestaag aan haar eigen systeem van sociale zekerheid. Volgens minister Jo Vandeurzen (CD&V) krijgen momenteel al meer dan 300.000 Vlamingen een maandelijks zorgbudget waarmee ze hulp kunnen betalen. Dat gaat dan om het basisondersteuningsbudget voor personen met een handicap, de zorgverzekerinig voor zwaar zorgbehoevenden en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.

De bedoeling is dat de Vlaamse sociale zekerheid de komende jaren verder wordt uitgebouwd, tot een volwaardige poot naast de federale sociale zekerheid. Zo zullen de residentiële ouderenzorg, de gezinszorg, de centra voor dagverzorging, de centra voor kortverblijf, de dagverzorgingscentra, de geestelijke gezondheidszorg en de revalidatie in het systeem worden geschoven.

De sociale bescherming wordt gefinancierd uit de algemene middelen van de Vlaamse regering en met een vaste bijdrage van 51 euro per Vlaming, met een korting voor personen met verhoogde tegemoetkoming. In het decreet wordt echter de mogelijkheid voorzien dat die bijdrage in de toekomst inkomensgerelateerd zou worden.

Groen wil dat principe nu al invoeren. "Het is niet omdat het om een - in sommige ogen - klein bedrag gaat, dat zulks niet nodig is", zegt Elke Van den Brandt van Groen. "Ook die 50 euro kan je laten variëren van 0 tot 100 euro." Het staat volgens de oppositie bovendien in de sterren geschreven dat de bijdrage zal stijgen.

Volgens sp.a schuift het decreet alle hete aardappelen door naar de volgende legislatuur. "Het decreet zoals het vandaag voorligt wil in het begin van elke legislatuur bepalen wat de zorgnood is. Een principe dat sp.a volgt. Men garandeert echter niet dat daar de nodige financiering tegenover staat", zegt Bart Van Malderen. ""Wij willen een systeem van zorggarantie waarbij de zorgnood het budget bepaalt. Dat vraagt een bijkomend budget van 1,1 miljard euro bovenop het bestaande budget."

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.