Vlaanderen vraagt meer palliatieve bedden

De 209 Sp-bedden palliatieve zorg die Vlaanderen vanuit de federale overheid ter beschikking krijgt, zijn allemaal vergund en erkend door de Vlaamse overheid. Op de vraag om het aantal uit te breiden kwam voorlopig geen antwoord.

Begin juni slaakte Rudy Maertens, ziekenhuisdirecteur van AZ Alma in Eeklo, een noodkreet. Het regioziekenhuis wil een palliatieve eenheid opstarten zodat palliatieve patiënten die een traject in het ziekenhuis hebben doorlopen voor hun laatste dagen of weken niet van het Meetjesland naar een ziekenhuis in Gent of Brugge moeten worden doorverwezen. Volgens AZ Alma heeft de Vlaamse overheid de erkenning van palliatieve bedden vorig jaar on hold gezet.

Een bewering die door Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Hilde Crevits (CD&V) resoluut van tafel wordt geveegd. “De programmatie van Sp-bedden palliatief is een federale bevoegdheid. Van de 360 bedden die er voor België worden voorzien, zijn er 209 bestemd voor Vlaanderen. Deze bedden zijn allemaal vergund en erkend door de Vlaamse overheid. Er is dus programmatorisch geen ruimte voor de oprichting van een bijkomende dienst Sp-palliatief in Vlaanderen.” Het neemt niet weg dat Crevits wel begrip heeft voor de noodkreet van de Meetjeslandse directeur. “We stelden bij de federale collega’s de vraag om het aantal bedden Sp-palliatief uit te breiden, maar dat is voorlopig nog niet gebeurd.”

Intussen maakt de Vlaamse overheid wel werk van de opmaak van een actieplan voor de hervorming van de palliatieve zorg. De eerste fase, die startte in april van dit jaar, werd net afgerond. In deze fase werden gesprekken opgestart met de stakeholders om een beter inzicht te verwerven in de visies omtrent de  toekomst van de palliatieve zorg in Vlaanderen. Tegelijk gebeurde er een desk research van alle documentatie en regelgeving, beleidsnota’s, wetenschappelijke studies en adviesnota’s. Beide facetten van de eerste fase leidden midden juli tot het formuleren van gemeenschappelijke standpunten en hiaten.

Na de zomer gaat de tweede fase van start: de zoektocht naar de definitie van een gemeenschappelijke visie over de hervorming van de palliatieve zorg. “Dat gebeurt via een participatief traject samen met alle belanghebbenden, het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid en het kabinet”, laat Hilde Crevits weten aan Vlaams parlementslid Elke Sleurs (N-VA). “Het traject eindigt met de doorvertaling van de visie in een actieplan met concrete actielijnen en actiepunten. Hierbij hoort een transitieplan zodat een vlotte overgang van de huidige manier van werken naar een toekomstige manier van werken kan worden uitgewerkt.” Voor dit traject voorziet de minister een duurtijd van ongeveer anderhalf jaar. Hoewel er geen harde deadline wordt opgelegd, streeft de minister toch naar de oplevering van het actie- en transitieplan tegen eind volgend jaar. Worden er quick wins gedetecteerd dan worden die uiteraard al sneller geïmplementeerd.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.