"Zorgpersoneel niet verplicht vaccineren, wel meer doen om hen te overtuigen" (vakbonden)

Nu Frankrijk de vaccinatie tegen covid-19 verplicht maakt voor zorgpersoneel, klinkt ook in ons land de oproep tot een verplichting steeds luider. De zorgvakbonden zijn vooralsnog tegen maar pleiten wel voor meer inspanningen om zorgpersoneel te overtuigen om zich te laten inenten.

"Ons standpunt is tot nu toe altijd geweest om de vaccinatie niet te verplichten voor het zorgpersoneel", zegt federaal secretaris Jan-Piet Bauwens van de socialistische vakbond BBTK. "De vaccinatiegraad moet wel absoluut omhoog. We moeten de mensen overtuigen van het nut, het belang en de noodzaak van de vaccinatie." 

Bauwens pleit ook om het zorgpersoneel dat in februari en maart de kans kreeg om zich te laten inenten, opnieuw op te roepen, zoals dat ook gebeurt bij vaccinweigeraars. "Met een verplichting zouden we mensen afstoten om in de zorg te werken, terwijl we ze net moeten aantrekken. We kunnen iedereen gebruiken." 

Ook de christelijke vakbond ACV Puls is geen voorstander van verplichte vaccinatie. "We moeten wel werknemers in de zorg aanspraken op de voordelen van vaccinatie voor de mensen zelf en hun omgeving", zegt algemeen coördinator Mark Selleslach. "Zo kunnen we nog veel mensen over de streep trekken."

De vaccinatie van het zorgpersoneel zal worden besproken binnen de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk, zegt Selleslach. "In dat overlegorgaan is ook de overheid vertegenwoordigd en zo kunnen we tot een gedragen advies komen. Voor de bestraffende manier zoals in Frankrijk (waar zorgpersoneel dat op 15 september niet gevaccineerd, niet meer betaald zal worden, red.) gaat te ver. We hebben nu al personeel te kort en willen mensen niet afschrikken."

> Belgische ziekenhuiskoepels eendrachtig achter verplichte vaccinatie zorgpersoneel

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.