“Vaccineer juist niet iedereen” (Jeroen van der Hilst)

Prof. Jeroen van der Hilst, internist-infectioloog in Jessa Hasselt, vraagt zich af of het streven naar een hoge vaccinatiegraad bij de hele bevolking de juiste aanpak is. We accepteren toch ook dat er ieder jaar influenza rondgaat, waarbij er flink wat opnames in het ziekenhuis zijn en er een oversterfte is van enkele duizenden personen?

"Na een geweldige inspanning van de wetenschap samen met de farmaceutische industrie zijn er in ongekend tempo verschillende werkzame vaccins tegen corona ontwikkeld. De vaccins blijken boven verwachting effectief, met beschermingsgraad van meer dan 90%. In de groep van gevaccineerden blijkt opname in het ziekenhuis zelf vrijwel geheel te worden voorkomen na vaccinatie."

"De vraag stelt zich nu wie er gevaccineerd moet worden en in welke volgorde. De overheid streeft naar een vaccinatiegraad van 80% in de gehele bevolking. Echter, het is de vraag of dit wel de juiste aanpak is."

"Het Corona-virus treft niet iedereen even hard. Hoewel het aantal besmettingen in alle leeftijdsgroepen redelijk gelijk loopt, blijkt dat opname in het ziekenhuis en vooral opname op intensieve zorg vrijwel uitsluitend voorkomt in personen boven de 60 jaar en in mensen met onderliggende ziekten. Van alle mensen die aan corona zijn overleden is 98% boven de 60 jaar."

"Zonder afdoende maatregelen verspreidt het virus zich zodanig in de ouderen en kwetsbaren dat de ziekenhuizen vollopen en uiteindelijk alle intensieve bedden bezet raken. Als dat gebeurt, dan loopt de hele gezondheidszorg vast. Als er geen intensieve bedden beschikbaar zijn, dan kunnen bijvoorbeeld grote oncologische operaties niet doorgaan of dan kun je iemand die tegen een boom rijdt en ernstige verwondingen oploopt niet meer redden."

"De huidige corona-maatregelen zijn dan ook bedoeld om dit scenario te voorkomen. De maatregelen zijn niet bedoeld om alle transmissie van corona, of zelfs alle mortaliteit ten gevolge van corona geheel te voorkomen. We accepteren ten slotte ook dat er ieder jaar influenza rondgaat, waarbij er flink wat opnames in het ziekenhuis zijn en er een oversterfte is van enkele duizenden personen. Dit leidt niet tot een sluiting van scholen of een mondmaskerplicht, aangezien influenza niet leidt tot een volledige verstopping van het zorgsysteem."

Virus laten rondgaan bij rest bevolking

"Echter, zodra vaccinatie is gestart en alle personen die tot de risicogroepen behoren, zijn gevaccineerd, dan zal het aantal opnames in het ziekenhuis voor sterk dalen door corona en is het gevaar van een volle intensieve zorgafdelingen geweken. De vraag rijst echter of het dan nog zinvol is om de overige mensen, wat het grootste deel van de bevolking betreft, ook te vaccineren. Je zou er ook voor kunnen kiezen om het virus juist rond te laten gaan in de rest van de bevolking."

"Dit heeft een aantal voordelen. Allereerst leidt het doormaken van een infectie over het algemeen tot een betere en langdurigere bescherming dan vaccinatie. Daarnaast kan het ook voor het gevaccineerde deel van de bevolking voordelig zijn om nog een aantal keer in aanraking te komen met het virus na de vaccinatie. Dit geeft een booster-effect, waardoor het effect van vaccinatie wordt versterkt. Met deze strategie kun je bovendien de coronamaatregelen volledig loslaten zodra de laatste persoon van de risicocategorie is gevaccineerd."

"Uiteraard kun je vaccin ook beschikbaar maken voor degenen die dit willen. Maar actief streven naar een hoge vaccinatiegraad moet primair gericht zijn op de risicogroepen."

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

 • Edward Wouters

  08 december 2020

  .
  Geachte dokter Prof. Jeroen van der Hilst,

  Vooreerst bedankt voor het toelichten van uw standpunt, dat ingegeven is door kennis, ervaring en gezond verstand, daar waar àndere standpunten in de media, soms ingegeven lijken te zijn door de samenstelling van beleggings-portefeuilles.

  Uw standpunt staat ook los van de discussie over het nut en de werkzaamheid van Griep-vaccins, en de mogelijke ongewenste bijwerkingen ervan.
  Als we de publicaties van de Nederlandse Dokter en epidemioloog 'Dick Bijl' er op na-slaan, dan is daar ook heel wat discussie mogelijk. Dokter Dick Bijl toont immers aan dat de werking en het nut van de jaarlijkse Griep-prik nog steeds niet bewezen is, en dat werd aangetoond door 'randomized' trials van de laatste 10 jaar.

  Ook staat uw standpunt los van de grote bezorgdheid van een hele groep 'senior' virologen, epidemiologen en immunologen, van over geheel de wereld, die grote vragen stellen bij de ethiek van een massale wereldwijde vaccinatie met nieuwe quasi on-geteste (niet getest op middellange en lange termijn) experimentele vaccins, die daarenboven eventueel het menselijk DNA kunnen compromitteren (indien mRNA via 'reverse transcriptase' omgezet wordt tot DNA).

  Los van het feit of Adeno-virussen, die als 'carrier', als drager, als vector voor het 'mRNA', (messenger RNA) gebruikt worden niet door het menselijk immuunsysteem geneutraliseerd worden nog voordat ze hun (mRNA) 'payload' kunnen afleveren in de menselijke cellen, een probleem dat vooral bij de tweede 'booster' vaccinatie zou kunnen optreden..

  Naast de problematiek van de ongewenste bijwerkingen van vaccins, kunnen vaccins ook 'averechts' werken, waarbij er een 'cytokine-storm' ontstaat bij een volgende besmetting, een over-reactie van het menselijk immuun-systeem, getriggerd door een eerdere vaccinatie.
  Op die wijze doet een vaccin dan meer kwaad dan goed..

  Tenslotte heb ik veel goeds gehoord over de 'behandeling' in de Jessa kliniek in Hasselt van Covid-19 patiënten met long-ontsteking, waar er wordt gesproken over medicatie zoals 'Hydroxy-Chloroquine' en Zink-zouten, en over bloedverdunners tegen long-embolen, antibiotica tegen secundaire bacteriële infecties, en mogelijk over de behandeling van Covid-19 patiënten met bloed-serum van genezen Covid-19 patiënten.

  Dat alles om zo veel mogelijk de risico-volle 'intubaties' te vermijden, intubaties die gepaard kunnen gaan met nosocomiale infecties, (infecties met 'lastige' ziekenhuis-bacteriën.., zoals de MRSA..)

  Graag had ik u dan ook over dat laastste luik van de behadelingen een vraag gesteld.. is het mogelijk om over de behandelings-protocollen bij Covid-19 long-ontstekingen in de Jessa kliniek van Hasselt wat meer te weten te komen..?

  Wat is (bewezen) succesvol, en wat is experimenteel (nog niet bewezen), en geeft goede vooruitzichten, qua behandeling, medicatie en protocollen..?

  Is daar al over gepubliceerd vanuit de medische staf in Hasselt, zijn er (randomized, peer reviewed) studies daarover openlijk te raadplegen..?

  Graag uw licht hierover.. indien mogelijk.

  Alvast bedankt hiervoor,

  Edward Wouters
  Schaarbeek, Brussel
  edward.wouters@hotmail.com

  .

 • S Vandevelde

  06 december 2020

  Leg dat maar eens uit aan immuun gecompromitteerde mensen die niet gevaccineerd kunnen worden... Of is dit een verdoken promotie voor ‘survival of the fittest’ in de geneeskunde?
  Als zelfs artsen het al onnodig vinden om zwakkeren te beschermen, in de maatschappij....
  Nu, niet dat het er iets toe doet... Dit is nu eenmaal de mentaliteit geworden in onze maatschappij.

 • Dirk Van Renterghem

  04 december 2020

  Toch betwistbaar. Geen weldenkend mens aanvaardt de overlijdens, het leed, de verloren werkuren, de kost van griep, maar jammer genoeg is de vaccinatiegraad onvoldoende (“ik heb nooit griep, ik had de zwaarste griep nà een vaccinatie, ik ben graag een weekje thuis met griep”…), en biedt het vaccin maar half bescherming… Een bétere aanpak slaagt niet. Maar een halve aanpak van griep kan geen ethische grond geven aan een toegeeflijke aanpak van Covid19… Zo’n sofisme gebruikten ook de “Corona-milden” eind dit voorjaar…
  98% van de overlijdens is ouder dan 60 jaar. Percenten kunnen mild zijn, maar hoeveel miserie zijn dan die 2%? https://www.standaard.be/cnt/dmf20200504_04944979 schrijft: Bij de 45- tot 64-jarigen stierven in vijf weken tijd 178 mensen meer dan normaal…. Ondanks maatregelen, die we toch niet willen aanhouden. Overlijden is ook niet het enige criterium… “Het zal je kind maar wezen”…
  De rest is speculatie. Dat na infectie een goede bescherming ontstaat blijkt net bij Covid19 onjuist. Dat een natuurlijke besmetting een gevaccineerde zou boosten is niet aangetoond…
  Het idee om een natuurlijk infectieus agens ‘tussen gevaccineerden’ te laten circuleren is al lang en vaker geopperd, maar het bleek nooit echt zinvol… Hopen op een top-vaccin, en iedereen vaccineren…

 • Lutgard WAUTERS

  03 december 2020

  Ik ben akkoord met deze visie. Wat ik me wel afvraag of het volledig klopt, wat hier wordt gezegd. Ik ging er sinds jaar en dag van uit, dat als men beslist om vanaf midden oktober tot eind november te vaccineren tegen griep, dit de bedoeling had om de echte griepuitbraak voor te zijn. Dit wil zeggen , zoals in het artikel geponeerd : "Als men na vaccinatie in contact komt met grieppatiënten , betekent dit een boost voor de immuniteit tegen griep." Nochtans wordt via de media systematisch meegedeeld, dat het griepvaccin maar drie maand werkzaam is en die stelling wordt ook door de patiënten aanvaard : " Zo laat mogelijk vaccineren opdat het vaccin zo lang mogelijk zou kunnen werken!" Wie heeft het dan eigenlijk bij het rechte eind : U en ik die stellen dat , na vaccinatie , nieuw contact met het pathogeen agens tegen hetwelke men vaccineert een boost betekent ... of de stelling van de media dat een vaccin maar tijdelijk werkzaam is. Men moet via de media veel degelijker en correcter informeren, er rekening mee houden dat mensen uit alle lagen van de maatschappij, de boodschap moeten begrijpen. Die boodschap moet dus laagdrempelig en toch correct zijn. In mijn praktijk heb ik begrepen dat velen niet happig zijn voor een vaccin dat zo snel op de markt komt. Bovendien zijn er meerdere types vaccins , waarbij het vaccin van Pfizer (Biontech) "iets" met onze genen doet. Ook ik als arts kan het niet allemaal uitgelegd krijgen. Wanneer gaat men het artsenkorps eens degelijk informeren? De mensen lezen ook dat één derde van de huisartsen niet happig is op dit vaccin. Je kan dan antwoorden dat twee derden zich wel laten vaccineren, maar echt geruststellend is dit niet. Mijn besluit is op dit ogenblik : als er niet duidelijk gecommuniceerd wordt (en men kan niemand verplichten om zich te laten vaccineren)zal men niet moeten vrezen voor een tekort aan vaccins tegen Covid19

 • Koenraad DE PRAETER

  03 december 2020

  Dit lijkt mij in tegenstelling tot wat tot nu toe door virologen gecommuniceerd werd volkomen logisch. Bedankt voor dit artikel.

 • Marnix SCHAUBROECK

  03 december 2020

  Gezond verstand, dat elders lijkt te ontbreken...