Impact van ziekenhuisnetwerken op keuzes in de zorg: het dilemma van overuse & underuse

Impact van ziekenhuisnetwerken op keuzes in de zorg: het dilemma van overuse & underuse

Waar? La Reserve, Knokke

Wanneer? 22.11.2019 tot 23.11.2019

De ziekenhuisnetwerken brengen een grote verandering met zich mee. Dit heeft impact op verschillende aspecten van de gezondheidszorg. Tijdens dit tweedaagse event bespreken we de impact van deze netwerken op keuzes in de zorg. Hierbij willen we focussen op overuse en underuse in de gezondheidszorg. Vanuit een internationaal perspectief, bieden we u een theoretisch kader en oplossingsgerichte voorbeelden van hoe deze huidige veranderingen in het zorglandschap kunnen leiden tot meer kwaliteit en minder verspilling. Buiten dit theoretisch kader zetten we ook in op kennisdelen door interactieve sessies te organiseren aan de hand van een aantal relevante casussen. Afsluiten doen we met een kritische reflectie en een panel dat vanuit verschillende perspectieven in discussie zal gaan over dit thema. Wat La Reserve vooral zo uniek maakt, is het netwerkmoment. We brengen de ziekenhuisdirecties en beleidsmakers weer ‘echt’ bij elkaar. De lezingen, maar ook de gesprekken en interessante discussies tijdens het diner of aan de bar zullen de impact van de meeting versterken en zullen de contacten tussen beleid en ziekenhuizen faciliteren. Wij hopen alvast u te mogen ontmoeten op dit tweedaags netwerkevent.