Arts-specialisten in opleiding vragen toekomstperspectief

De arts-specialisten in opleiding van het noorden en het zuiden van het land werden gisteren ontvangen op het kabinet van premier Alexander De Croo (Open VLD) om er hun grieven uiteen te zetten. Ze vonden er een luisterend oor, maar vinden dat nu wel de tijd is gekomen dat politici hun woorden ook omzetten in daden.

Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (sp.a) stelt vandaag zijn beleidsverklaring voor in de bevoegde kamercommissie. Jonas Brouwers, voorzitter van de Vlaamse vereniging voor arts-specialisten in opleiding (VASO), is niet helemaal gerustgesteld door de inhoud. De arts-specialisten in opleiding krijgen al vele jaren vanuit de politieke wereld te horen dat hun statuut en werkomstandigheden verbeterd moeten worden, maar in de praktijk blijft het vaak bij woorden. “Dat er in de regeerverklaring niet naar arts-specialisten in opleiding werd verwezen, kan ik nog begrijpen. Dat is een algemeen document waarin niet op alle details kan worden ingegaan”, aldus Jonas Brouwers. “Dat er echter ook in de beleidsverklaring geen concrete doelstellingen staan, is wel problematisch. De beleidsverklaring geeft aan waar de minister naartoe wil en geeft aan welke budgetten worden vrijgemaakt. De tijd van praten is voorbij. We willen als arts-specialist in opleiding een perspectief krijgen op een oplossing.”

Omdat de arts-specialisten in opleiding het sociaal overleg en onderhandelingen een kans willen blijven geven, bezochten ze maandag het kabinet van premier Alexander De Croo (Open VLD) om er hun grieven op tafel te leggen. “We begrijpen dat minister Vandenbroucke door COVID-19 in een moeilijke situatie zit, maar er moet wel vooruitgang worden geboekt. We bezochten het kabinet van de premier omdat hij misschien niet rechtstreeks verantwoordelijk is, maar toch moet weten wat er leeft in het land. Bovendien moeten sommige van onze eisen niet enkel door de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, maar ook door de minister van Werk worden aangepakt. Ik houd een goed gevoel over aan het bezoek aan het kabinet De Croo omdat men de tijd nam om naar onze verzuchtingen te luisteren.”

Het positieve gevoel dat Jonas Brouwers overhoudt aan het bezoek aan het kabinet van de premier, betekent niet dat hij geen concrete resultaten verwacht. “De arts-specialisten in opleiding zijn een niet onbelangrijke groep in de zorgsector. We zijn met zo’n zesduizend in België, waarvan meer dan drieduizend in Vlaanderen. We willen van de minister weten wat hij in petto heeft, welke budgetten hij voorziet. Zijn er geen plannen en geen budgetten, dan moet dat ook duidelijk gezegd worden.”

De eisen van de arts-specialisten bevinden zich voornamelijk op twee punten: het sociaal statuut en de arbeidsvoorwaarden. “Op vlak van sociaal statuut vragen we bijvoorbeeld dat er eindelijk werk wordt gemaakt van de pensioenopbouw en van een uitkering bij werkloosheid. Op dat vlak lopen we duidelijk achter op andere sectoren”, vervolgt Jonas Brouwers. “De arbeidstijd van de arts-specialisten in opleiding werd vastgelegd in de Wet op de arbeidsduur van 2010, een wet die België onder druk van een Europese Richtlijn doorvoerde. Die wet bepaalt onder meer dat de arbeidsduur beperkt is tot 72 uur per week. Ik beweer zeker niet dat we nu slechter afzijn dan vroeger, maar stel wel vast dat de wet niet overal wordt toegepast. Zo zou er een minimale regeling moeten komen voor de wachtvergoeding of het uitbetalen van de overuren. Ook het minimaal aantal verlofdagen zou moeten worden vastgelegd. Vandaag gebeurt het dat een dienst dat eigenhandig beslist. De ministers van Werk en Volksgezondheid moeten hier werk van maken. We betreuren ook dat er bij de 200 miljoen euro die vorige week werd vrijgemaakt voor het zorgpersoneel in de ziekenhuizen, geen sprake is van arts-specialisten in opleiding.”

Hoewel ook bij de Vlaamse arts-specialisten in opleiding de nood aan perspectief hoog is, wil Jonas Brouwers nog wel steeds voluit inzetten op overleg. “Maar eens komt er een einde aan de tijd van praten.”

In Franstalig België lijkt dat punt bereikt. Giovanni Briganti, voorzitter van het Comité Interuniversitaire des Médecins Assistants Candidats Spécialisten (CIMACS), de Franstalige tegenhanger van VASO, spreekt hardere taal na het bezoek aan het kabinet De Croo. “We bezochten diens kabinet omdat hij behoort tot de partij van Maggie De Block die als minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid de enige was die de voorbije tien jaar naar onze verzuchtingen luisterde”, aldus Briganti. De regeringswissel heeft er volgens hem toe bijgedragen dat de vooruitgang die werd geboekt opnieuw stilligt. “Iedereen weet dat ik een diplomaat ben en een hekel heb aan stakingen, maar ik sluit niet uit dat het zover zal komen. Ik weet niet hoe lang ik mijn achterban nog kan tegenhouden. De situatie is door de COVID-19-crisis enkel verergerd. Vergis u niet: wanneer de arts-specialisten in staking gaan, stuikt het ziekenhuissysteem in elkaar.” Volgens Jonas Brouwers is de drang aan Vlaamse kant om te staken minder aanwezig. “De problematiek in Wallonië is misschien ook net iets erger dan in Vlaanderen. Een staking is op dit moment alvast geen VASO-standpunt, maar we denken natuurlijk ook na over verdere acties in de toekomst”, nuanceert de VASO-voorzitter.

Gevraagd naar een reactie, zegt woordvoerder France Dammel van het kabinet van Frank Vandenbroucke dat de minister werk maakt van een beter statuut voor arts-specialisten in opleiding. “We stellen alles in het werk om tegen eind december een vernieuwd statuut voor te leggen. Vrijdag hebben we hierover overleg op het kabinet. De arts-specialisten in opleiding zullen overigens kunnen genieten van een deel van het bijkomend budget van 2 miljard euro dat eind oktober werd aangekondigd voor de ziekenhuizen. Het Koninklijk Besluit hierover wordt vrijdag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.” 

Lees ook :

Franstalige assistent-artsen denken aan staking

Arts-specialisten in opleiding vrezen vergeten te worden door nieuwe regering (VASO-CIMACS)

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Eduard PAUWELS

    16 november 2020

    Wij zijn slaven