Alles over “Succesvol stoppen of afbouwen van uw artsenpraktijk” (VAS)

U besliste om uw artsenpraktijk af te bouwen of stop te zetten? Of om uw carrière een nieuwe wending te geven door van start te gaan in een bediendenstatuut? Of bent u misschien door omstandigheden (medische redenen, ontslag, …) verplicht uw activiteiten - voorlopig - stop te zetten? Een brochure van het Vlaams Artsensyndicaat (VAS) biedt een leidraad bij de afbouw van uw medische praktijk.

In al deze situaties rijzen er inderdaad tal van praktische en financiële vragen. Uw activiteit als zelfstandig arts verminderen of stopzetten is immers een grote stap die een grondige voorbereiding en begeleiding vergt.

In samenwerking met zijn partners Vandelanotte en Liantis brengt het VAS daarom een brochure uit om artsen een leidraad te bieden bij het afbouwen van hun medische activiteit.

"De media berichten het voortdurend: de bevolking vergrijst. Bij de artsenpopulatie is dat niet anders. Kijkend naar haar leeftijdspiramide zien we dat meer dan de helft van de artsen ouder is dan 50 jaar. De komende jaren kan dus een grote uitstroom van artsen verwacht worden. Het Vlaams Artsensyndicaat ontvangt veel vragen van ouder wordende collegae over hun eindeloopbaan", aldus het VAS.

Denk bijvoorbeeld aan kwesties als ‘Wat doe ik met mijn medische dossiers?’, ‘Hoe lang moet ik de getuigschriften voor verstrekte hulp bewaren?’, ‘Moet ik mijn aansprakelijkheidsverzekering nog behouden?’, etc. Werkt u als zelfstandige, dan dient u bovendien zelf alle administratieve formaliteiten te regelen, alsook de nodige instanties te verwittigen.

Niet volledig stoppen

Anderzijds kan het ook zijn dat u uw medische activiteit niet volledig wenst stop te zetten, maar wel denkt aan afbouwen. Of dat u binnenkort wel de pensioenleeftijd bereikt, maar nog onveranderd actief wenst te blijven. Ook jongere collega’s die een carrièreswitch willen maken of meer tijd willen besteden aan hun gezin of privéleven, worstelen met talrijke vragen. "Als artsensyndicaat zijn we ervan overtuigd dat de zorgkwaliteit in belangrijke mate afhangt van het welzijn van de arts. Artsen kunnen alleen het beste van zichzelf geven als ze zich ‘goed in hun vel’ voelen, lichamelijk maar ook psychisch. Daarom is het voor ons cruciaal dat alle artsen hun praktijk kunnen afstemmen op hun organisatorische behoeften en hun familiale situatie."

Met deze brochure wil het syndicaat een houvast bieden aan de artsen die om welke reden dan ook hun praktijk (tijdelijk) wensen af te bouwen of te beëindigen. Het Vlaams Artsensyndicaat maakt u wegwijs in de formaliteiten, uw sociale rechten en fiscale verplichtingen. U leest er alles over in een nieuwe praktische gids “Succesvol afbouwen of stopzetten van uw artsenpraktijk." Zo vangt u met een gerust gemoed een nieuwe fase in uw leven aan.

Praktisch

De infobrochure kan voor 49 euro (incl. btw) online worden aangevraagd via bvas-absym.be.

Voor leden van het Vlaams Artsensyndicaat, afd. Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant is ze gratis verkrijgbaar.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Marc NEEFS

    30 november 2023

    Soms MOET je plots stoppen door ziekte of een ongeval,,,en dan begint de zev,,,,,,,,,,

  • Marc NEEFS

    30 november 2023

    Soms moet je SNEL stoppen tgv ziekte of ongeval en dan,,,, werkt dit niet !!