Apothekers moeten patiënten beter informeren over paracetamol intoxicatie - “voor niks gaat de zon op” – (bijdrage apr. Hilde Deneyer)

Een jonge vrouw heeft in het UZ Gent een levertransplantatie moeten ondergaan omdat ze te veel pijnstillers had ingenomen, blokletteren de kranten dit weekend. Omdat het niet de eerste keer is dat zoiets gebeurt, roepen dokters apothekers op om hun klanten beter uit te leggen hoeveel pijnstillers ze mogen slikken en wat de gevaren zijn van een overdosis. Het verhaal van deze jonge vrouw mag niemand onberoerd laten: de betrokken zorgverstrekkers in en buiten het ziekenhuis niet, de overheden niet en ook de patienten niet.

Enkele frappante zaken komen hier (opnieuw) naar boven.

Geneesmiddelen zijn geen snoepjes

Geneesmiddelen zijn geen snoepjes. Geneesmiddelen verdienen altijd het recht om door de patiënt goed te worden begrepen en gebruikt. Therapietrouw is geen loos begrip. Hiervoor zijn voorschrijver ( indien op voorschrift), zeker de apotheker die het meestal aflevert ( tenzij online gekocht!) en de thuisverpleegkundige (indien patiënt thuis wordt verzorgd) mede verantwoordelijk.

Geneesmiddelen zijn geen paar schoenen

Geneesmiddelen zijn ook geen paar schoenen: geneesmiddelen en in dit geval paracetamol kunnen in groten getale via online-apotheken worden gekocht. Het verhaal van deze jonge vrouw toont weer eens aan hoe levensbedreigend en in dit geval levensgevaarlijk dit is. Geneesmiddelen horen thuis in een apotheek en hebben recht op deskundig advies. Liberalisering van de markt in Nederland en Zweden leidde tot een vermenigvuldiging van het aantal paracetamolintoxicaties.

Geneesmiddelen hebben bijwerkingen

Geneesmiddelen en hun bijwerkingen moeten door zorgverstrekkers goed gekend zijn: ook hier blijft er werk aan de winkel. Artsen, apothekers en andere zorgverstrekkers (in dit geval ook de tandarts) hebben de plicht om verantwoord gebruik te stimuleren. Opleiding, samenwerking en communicatie tussen het zorgteam is cruciaal. De meeste zorgverstrekkers beschikken over een dossier (globaal medisch dossier, gedeeld farmaceutisch dossier, verpleegkundig dossier, tandheelkundig dossier, ...). Een digitaal patiëntendossier is dus cruciaal. Artsen en apothekers hebben tevens de morele verplichting om een actueel medicatieschema op te stellen. Dit kan in Vlaanderen vandaag al gedeeld worden via Vitalink. 

Geneesmiddelen verdienen een goed ingelichte patiënt

Geneesmiddelen verdienen ook een verantwoordelijke patiënt. De patiënt kan alleen maar correct zijn geneesmiddelen innemen indien hij goed is ingelicht door zijn zorgteam. Tegelijk mag ook de patiënt die ondanks goede begeleiding van zijn zorgteam dan toch nog te veel gebruikt, voor zijn verantwoordelijkheden worden gesteld. Gratis bestaat al lang niet meer.

"Voor niks gaat de zon op"… Dat is op deze planeet nog het enige…

Ten slotte: er moeten, tot op de dag van vandaag, bijna doden vallen, om iedereen wakker te schudden... bedroevend en beschamend…

Hilde Deneyer, algemeen directeur Vlaams ApothekersNetwerk (VAN)
0476 777 828 -
hilde.deneyer@vlaamsapothekersnetwerk.be

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.