Artsenquota: ministerraad keurt aanloop numerus fixus Franse Gemeenschap goed

De ministerraad keurde afgelopen vrijdag het voorstel goed van Frank Vandenbroucke. Het gaat om een voorontwerp van wet over de aanbodbeheersing van medische beroepen. Met een omvorming naar een numerus fixus voor de Franse Gemeenschap tegen het academiejaar 2023-2024. Tegelijk wordt de procedure gewijzigd en de vaststelling van toekomstige quota (2029 voor artsen).

Dit voorontwerp van wet slaat dus op het akkoord met de Franse Gemeenschap waarbij die het toelatingsexamen (numerus clausus) voor de studie geneeskunde en tandheelkunde omvormt tot een vergelijkend toelatingsexamen (numerus fixus) vanaf het academiejaar 2023-2024. Dat moet zorgen voor een overeenstemming tussen het aantal toegelaten studenten aan de basisopleiding en de federale quota voor de toegang tot de bijzondere beroepstitels vanaf 2029 voor artsen (en vanaf 2028 voor tandartsen).

Contingentering

Het decreet om de numerus fixus in te voeren is door de Fédération Wallonie-Bruxelles in eerste lezing goedgekeurd op 25 mei 2022. Naar aanleiding van dit akkoord past dit voorontwerp van wet de federale wetgeving inzake de contingentering aan.

Enerzijds heeft dit voorontwerp betrekking op de procedure voor het vaststellen van de quota en de in het verleden opgebouwde overtallen.

Anderzijds worden de volgende quota voor artsen en tandartsen bepaald, respectievelijk voor het jaar 2028 en 2027. Om tijdig de quota voor het volgende jaar te kunnen vaststellen zullen deze uitzonderlijk niet bij koninklijk besluit, maar bij wet bepaald worden.

Volgende etappe: het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Met deze 'oplossing' moet dit heikele dossier ontmijnd worden, maakte de minister zich eerder sterk. Aan Vlaamse zijde heerst evenwel nog heel wat scepsis. Men zal er het vel van de beer zeker niet verkopen vooraleer die echt geschoten is.

> Akkoord artsenquota 

> Vaso sceptisch

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.