AZ Sint-Elisabeth Zottegem kiest voor Primuz

Het AZ Sint Elisabeth Zottegem sluit een medische samenwerking af met UZ Brussel rond PRIMUZ, het EPD van het UZ Brussel.

Het Sint Elisabeth ziekenhuis zet een belangrijke stap in de verdere informatisering van de zorg: op 2 december 2016 werd een medische samenwerkingsovereenkomst voor het gebruik en de gezamenlijke verdere ontwikkeling van Primuz, het elektronisch patiëntendossier (EPD) van UZ Brussel ondertekend.

"Een EPD zorgt als motor van onze organisatie voor de operationele zorgndersteuning en de optimalisatie van de klinische, logistieke en administratieve processen. Het meet en verbetert de kwaliteit en onze zorgveiligheid en waarborgt de rechten en privacy van onze patiënten", aldus Rudi Vossaert (foto) van AZ Sint-Elisabeth. De samenwerking werd door de raad van bestuur en de medische raad gesteund en op 2 december officieel bekrachtigd.

De medische samenwerking onder alle deelnemende ziekenhuizen maakt een kostenbesparende verdere ontwikkeling en onderhoud van de Primuz software mogelijk.   "Primuz biedt alle functionaliteiten die onze zorgverstrekkers nodig achten” dixit hoofdarts Rudi Vossaert.  “Meer nog, er is een duidelijke visie en ambitie naar verdere ontwikkeling van clinical decision support, portaalfunctie, Mobile Health en datawarehousing.”

Frank Verbeke, algemeen directeur – dagelijks bestuurder benadrukt eveneens de rol van de implementatiepartner CTG Health Solutions als een bijkomende troef voor een snelle en vlotte ziekenhuisbrede implementatie. “Vanaf april 2017 moet een gefaseerde uitrol gespreid over 30 maanden ervoor zorgen dat ons ziekenhuis zijn ambities en doelstellingen qua informatisering van de zorg effectief kan realiseren. Bovendien versterken we onze regionale samenwerking met eerste en tweede lijn en bouwen we mee aan het plan e-Gezondheid met focus op multidisciplinaire samenwerking.”

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.