BVAS en Kartel unisono in gezamenlijke brief: graag deftig loon voor ASO’s!

In een gezamenlijke brief aan Pedro Facon (directeur-generaal FOD Volksgezondheid) roepen de Bvas en het Kartel op om artsen-specialisten in opleiding (ASO‘s) een contract aan te bieden met een bruto maandloon van 3.782 euro voor het eerste jaar tot 6.243 euro voor het zevende jaar. Naast een deftig loon hebben ASO ’s ook recht op een behoorlijke wachtvergoeding en extra voordelen.

“De werking van vele ziekenhuizen is zeer afhankelijk van de ASO”, staat er in de aanhef van de brief. In heel wat ziekenhuizen worden de wachtdiensten in grote mate en zelfs uitsluitend door ASO ’s ingevuld. De Bvas en het Kartel wijzen erop dat de forfaitaire permanentiehonoraria, die in grote ziekenhuizen kunnen oplopen tot ettelijke miljoenen, dienen om die permanenties te financieren.

Beide artsensyndicaten zijn voorstander van generieke contracten die de ASO, de stagemeester en het ziekenhuis afsluiten. Voor een basiscontract van 48u stellen ze een bruto maandloon voor dat oploopt van 3.782 euro in het eerste jaar, 3.933 euro in het tweede jaar, 4.083 euro in het derde, tot 6.243 euro in het zevende jaar.

Wachtdiensten

Het basiscontract dat de Bvas en het Kartel voorstellen, bevat ook concrete bedragen voor de wachtdiensten. Voor een nachtelijke intramurale wacht mag een ASO rekenen op een vergoeding van minstens 150 euro tijdens de week en 300 euro tijdens het weekend en op feestdagen. Voor oproepbare wachtdiensten hebben ASO’s recht op een forfaitaire vergoeding van 50 euro tijdens de week en 75 euro tijdens het weekend of op een feestdag.

Als het van de Bvas en het Kartel afhangt, heeft een ASO jaarlijks recht op 22 dagen vakantie en 11 dagen voor wetenschappelijk werk. De stagedienst moet een opleidingsbudget van om en bij de 1.000 euro voorzien.

Daarnaast kan het ziekenhuis de arts-specialist in opleiding ook extra voordelen toekennen zoals een groepsverzekering, onkostenvergoeding, hospitalisatieverzekering enzovoort. Deze extra voordelen worden niet in de collectieve overeenkomst opgenomen.

De brief is getekend door Philippe Devos en Bart Dehaes, resp. voorzitter en ondervoorzitter van de Bvas, en Reinier Hueting en Robert Rutsaert, resp. voorzitter en bestuurslid van het ASGB/Kartel.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.