ESC-congres: cardio-oncologie boven de doopvont

Een nieuwe discipline cardio-oncologie onderzoekt invloed van kankerbehandelingen op hartfalen.

Dankzij chemotherapie zijn de overlevingskansen van kankerpatiënten sterk toegenomen, zij het met vooral bij kinderen soms een risico op langere termijn voor toxische effecten voorhet hart. Moeten we dan chemotherapie afbouwen met risico op recidief kanker, of chemo verderzetten maar met risico op de ontwikkeling van hartfalen? Het belang van preventie, diagnose, behandeling en follow-up van de cardiovasculaire bijwerkingen van kankertherapie is alvast groot: 25% van de kankeroverlevers lijdt aan hart- en vaatziekten

In België is 28% van de sterfgevallen te wijten aan hart- en vaatziekten en een kwart aan kanker. Van de overlevers aan kanker in Europa lijdt ongeveer 25% na hun kankerbehandeling ook aan hart- en vaatziekten, afhankelijk van het type kanker en de behandeling.

Zowel radiotherapie als chemotherapie kunnen schadelijke effecten hebben op het cardiovasculaire systeem. Het laat zich raden welke problemen zich kunnen voordien wanneer patiënten beide behandelingen samen krijgen. Daarom wordt de nieuwe subspecialisatie cardio-oncologie in het leven groepen.

Prof. dr. Lancellotti is een van de specialisten die internationaal aandringt op de nodige aandacht voor dit nieuwe probleem. Hij stelt voor om een groep experts binnen dit domein samen te brengen en richt in 2019 een nieuwe Raad voor Cardio-Oncologie op. In Europa is er in de zomer van 2018 al een nieuwe Raad voor CardioOncologie opgericht. Dit met als doel om cardiologen en huisartsen meer bekend te maken met de mogelijke bijwerkingen van kankerbehandelingen.

Cardio-oncologie voor, tijdens en na de kankerbehandeling

Diensten voor cardio-oncologie zijn als een samenwerkingsverband van toegewijde professionals om tijdens kankerbehandelingen multidisciplinaire en gespecialiseerde evaluaties uit te voeren en continue gecoördineerde zorg aan te bieden.

Kennis van de cardiale bijwerkingen van antikankermiddelen en bestralingstherapie in combinatie met kennis van de voor- én nadelen van oncologische behandelingen, biedt namelijk de beste kans voor patiënten om op lange termijn ziektevrij te blijven.

Als de cardiovasculaire gezondheid niet geoptimaliseerd kan worden, is er een interdisciplinaire bespreking nodig om de meest effectieve kankerbehandeling zonder substantiële cardiovasculaire schade te verzekeren. Tijdens de kankerbehandeling is een vroegtijdige behandeling van cardiovasculaire complicaties en een interdisplinaire bespreking bij patiënten met cardiovasculaire bijwerkingen noodzakelijk. Na de behandeling moet een preventiestrategie worden uitgetekend, moet een screening op complicaties die zich pas laat manifesteren en moet het risico op cardiovasculaire complicaties bij patiënten met secundaire kanker geherevalueerd worden.

Bewustmakingsdag ‘Hart en Oncologie’

Om patiënten en de artsen hier zoveel mogelijk bewust van te maken, organiseert de Belgian Society of Cardiology in 2020 een eerste bewustmakingsdag “Hart en Oncologie”.

Tijdens deze dag zal de Belgian Heart Foundation een onderzoeksbeurs toekennen. Daarnaast zal de BSC tijdens de “Belgian Valve Day” een sensibiliseringscampagne starten om ervoor te zorgen dat mensen beseffen hoe belangrijk het is om hun hart laten controleren.

Lees ook: prof-claeys-bsc-ldquo-men-zal-nu-maximaal-nut-proberen-te-halen-binnen-een-forfait

Lees ook: esc-congres-brussel-nbsp-europees-register-om-scad-in-beeld-te-brengen

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.