"Gesprekken weer op gang maar nog zeer moeizaam" (Vaso)

De gesprekken in de paritaire commissie artsen-ziekenhuizen, die  eerder leken te stokken, blijken nu weer op gang te zijn gekomen, al verlopen ze zeer moeizaam. Dat althans is de indruk bij Vaso (Vlaamse Verenging van Artsen-specialisten in Opleiding). Alle partijen hebben zich nu geëngageerd om zich constructief op te stellen, zoals dat heet.

Een eerder verslag uit de Kamer over een discussie hierover tussen minister Vandenbroucke en enkele kamerleden, liet uitschijnen dat de onderhandelingen een uitermate stroef verloop kenden. 

Maar nu blijken de onderhandelingen dus weer te zijn vlotgetrokken, zij het moeizaam. "Alle partijen hebben zich nu geëngageerd om zich constructief op te stellen, om eventuele conflicten in bilaterale contacten uit te praten en om nu de komende weken het overleg over de vernieuwing van de collectieve overeenkomst intensief te blijven voortzetten. Doel blijft voor alle partijen om zo spoedig mogelijk tot een akkoord te komen", licht Vaso-voorzitter Maarten Falter toe. "Als Vaso hebben we een goed contact met onze collega’s binnen de artsensyndicaten, met de Vlaamse ziekenhuiskoepels alsook met onze Waalse collega’s binnen DéMeFF. Voor Vaso is het voornaamste doel nu, zoals steeds, om vooruit te gaan met de onderhandelingen."

Deadline nog steeds 31 december
"Zoals we in voorgaande communicatie steeds hebben aangegeven is voor ons de deadline van 31 december 2023 absoluut. Vaso is sinds eind 2022 gestart met voorbereidingen voor heronderhandelingen, er werden op tijd onderhandelingspunten en een rapport van een enquête bij de achterban aangeleverd, en Vaso is dus klaar om een akkoord te finaliseren samen met de andere partijen."

"De collectieve overeenkomst van 2021 specificeert een revisie na 2 jaar, dat moet dus in 2023 gebeuren", luidt het tot slot.

Ook bij Margot Cloet (Zorgnet-Icuro) valt te vernemen dat de gesprekken 'constructief' verlopen.

> Werktijd: zijn stagemeesters gedoemd tot eeuwigdurende overtredingen?

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.