Rationalisatie hoofd- en halskanker beroert Gent

De recente pleidooien voor de behandeling van hoofd- en halskankers in referentiecentra, lokt reacties uit van AZ Sint-Lucas Gent maar ook van het E17-netwerk.

Vooral het KCE-rapport hierover met de vraag om deze kankers te laten behandelen in centra die minstens 20 gevallen per jaar onder hun hoede hebben, vormt hier een trigger. Alle ziekenhuizen afzonderlijk kregen hierover ook feedback om te zien waar zij zich bevinden qua benchmarking.

Het AZ Sint-Lucas Gent klopt zich alvast op de borst: "Wij zijn een van de grotere centra voor behandeling hoofd- en halskanker", luidt het. "Uit het individueel rapport van het Kankerregister (KCE) blijkt dat AZ Sint-Lucas een van de grotere centra is in België voor de behandeling van hoofd- en halskanker met overlevingspercentages die boven het gemiddelde liggen."

De inidividuele feedback van het KCE spitst zich toe op diagnoses uit de periode 2009-2014. Met daarin bevindingen over de overlevingscijfers voor een bepaald centrum, rechtstreeks gelinkt met de volumes die dat ziekenhuis behandelt. Daarnaast zoomt het rapport in op de tijdigheid van de zorgverlening, belangrijk voor de zorgkwaliteit.

Het AZ Sint-Lucas heeft er geen problemen mee om met zijn resultaten uit te pakken: "Met een totaal van 236 behandelde patiënten binnen de betrokken periode behoren we tot de 14 grootste centra van België voor deze complexe pathologie.  Het 1-jaarsoverlevingspercentage van patiënten behandeld in AZ Sint-Lucas ligt bijna 10% hoger dan het nationaal gemiddelde."

"Wat de tijdigheid van zorg betreft, is de ‘time-to-treatment’ binnen AZ Sint-Lucas korter dan het nationaal gemiddelde", luidt het verder. "Voor de tijdige afhandeling van post-operatieve radiotherapie (= binnen 13 weken na ingreep) scoren we met 66,7% significant beter dan het nationaal gemiddelde van 48,5%. De multidisciplinaire aanpak van een gemotiveerd team in AZ Sint-Lucas en de beschikbaarheid van alle behandelingen binnen hetzelfde centrum resulteert in een behandeltraject voor onze patiënten waarbij de verschillende fases van de behandeling goed op elkaar afgestemd worden."

De ziekenhuizen van het E17-netwerk (waartoe ook het Gentse AZ Maria Middelares behoort) geeft geen individuele resultaten vrij maar dokter Walter Sneyers (OLV Lourdes Waregem, ook deel van het E17-netwerk) zegt het zo: "Het E17-netwerk en de NKO-artsen van het netwerk hebben pro-actief al hun krachten gebundeld en zijn samen met dokter Vanclooster als expert bezig om optimale zorg aan te bieden."

Lees ook: kce-pleit-ook-voor-referentiecentra-hoofd-en-halskanker

 

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.