Meer index naar intellectuele prestaties

De details moet medicomutvoorzitter Jo De Cock nog uitwerken, maar alvast één ding staat vast: er komt geen lineaire toepassing van de index. Die gaat voor een stuk naar een herijking zoals AADM en Kartel vragen, maar wel met enige ‘correcties’ via Bvas. Het syndicaat van dr. Moens ziet er een eerste realisatie in van haar 30-europlan voor een consultatie huisarts/specialist.

Vooral de indexaanpassing lag op tafel bij de jongste medicomut. De intellectuele prestaties worden via die aanpassing ‘geherwaardeerd’ volgens de enen (Bvas), en ‘herijkt’ volgens de anderen (Kartel, AADM). Helemaal rond is die indexaanpassing nog niet, maar de principes liggen vast.

Er valt 1,45% index te verdelen, wat neerkomt op 131,9 miljoen. “Naast de herwaarderiing van de intellectuele prestaties moet dit ook een aanzet betekenen naar de 30 euro voor een consultatie van huisarts en specialist, in stapjes”, duidt Marc Moens (Bvas). “Van die 131,9 miljoen geven we bij voorkeur vooraf twee specialismen iets extra’s:

1 – de neurologen interventionele therapie voor de tijdsintensieve begeleiding bij een CVA-patiënt;

2 – de psychiaters en anesthesisten voor de vergoeding van de prestatie elektroshocks (die nu onwaarschijnlijk laag ligt (35 euro) terwijl er heel wat tijd in kruipt.”

Voor beide posten samen wordt dan 2,2 miljoen vrijgemaakt, een voorafname van de index.

“Rest dus nog 129,7 miljoen om te verdelen over alle intellectuele prestaties (consultaties,  huisbezoeken, toezichtshonoraria plus forfaitaire honoraria per opname klinische biologie en forfaitaire honoraria per opname en consultantiehonorarium radiologie.”

Wie wel geïndexeerd wordt, zal iets meer krijgen dan 1,45%. Al de rest wordt niet geïndexeerd. Een reden voor Kartel en AADM om erop te wijzen dat deze gedifferentieerde indexatie toch een (beperkte) herijking inhoudt. “Daarom hebben wij nu ook voorgesteld om de indexmassa in te zetten op de intellectuele prestaties (consultaties, huisbezoeken, toezichthonoraria) en op het GMD. Wij zijn ook verheugd dat Bvas onze visie (in tegenstelling tot de vorige jaren, cfr discussie indexmassa 2018) nu wel volgt”, meent Roel Van Giel. “Als je die index gebruikt om te herijken – het principe van het Kartel- en als sommigen nu ook het licht hebben gezien, is dat alleen maar prettig”, monkelt Reinier Hueting. “Volgens ons moet die herijking slaan op de consultatie van de specialist en het gmd van de huisarts.”

Marc Moens ziet de hele operatie dan weer in het licht van zijn stappenplan naar 30 euro: “We moeten deze lijn doortrekken in het nieuwe akkoord eind 2019 dat afgesloten wordt voor 2020 en 2021. Ook de opvolging van chronisch zieken zullen we via teleconsult goedkoper maken en hiermee zullen we geldmiddelen genereren, over te hevelen naar de consultaties.”

Door herschikkingen in de bestaande budgetten 2018 kwam voor nieuwe initiatieven in 2019 een budget van 3,912 miljoen euro beschikbaar. Dat budget gaat naar de complexe kankerzorg (0,725 miljoen euro); de verlenging van het GMD zonder contact met de huisarts (2,537 miljoen euro) en aanpassingen van de overeenkomst met de plastisch chirurgen voor borstreconstructie 0,650 miljoen euro).

Aan Jo De Cock om dit gedetailleerd uit te werken op basis van de input van deze vergadering.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Jan DE CORTE

    03 december 2018

    Of de klinisch biologen en de radiologen echt nog wat nodig hadden -?