Bvas: "Bruikbare oplossing LVZ"

De Bvas dwong naar eigen zeggen een 'bruikbare' oplossing af voor de verdeling van de honoraria in de laagvariabele zorg (LVZ).

Het gevaar voor chaos in de ziekenhuisfacturatie ten gevolge van de invoering van de laagvariabele ziekenhuiszorg is afgewend. Voorlopig althans. "Bvas slaagde er deze week in om een duidelijk standpunt van het Riziv af te dwingen over de verdeling van de honoraria", heet het. 

Een oplossing die we ook al signaleerden en die alvast duidelijkheid biedt tot eind dit jaar, al blijft op lange termijn de vraag hoe dit alles kan sporen met het gepubliceerde KB laagvariabele zorg.

De Bvas schetst vooreerst de dubbelzinnigheid en onduidelijkheden die onstonden na de publicatie van de wet LVZ op 1 januari 2019 en de eerder gestuurde omzendbrief aan de ziekenhuizen op 17 december 2018. Een omzendbrief die evenwel ook vatbaar was voor uiteenlopende interpretaties, wat het syndicaat zelf herhaaldelijk aan de kaak stelde.

En dat leidde dus tot spoedoverleg met het Riziv deze week. Daarop deelde Jo De Cock, administrateur-generaal van het Riziv, mee dat het is toegestaan om de bij een opname uitgevoerde prestaties te verdelen volgens de waarde van de nomenclatuur, alsof deze prestaties gefactureerd zouden worden op de tot eind 2018 gebruikelijke wijze. Volgens het oude systeem dus.

Eventuele verschillen met het globaal prospectief bedrag kunnen dan - bijvoorbeeld op het eind van het jaar - verdeeld worden via de centrale inning. Alleen prestaties die tijdens het verblijf laagvariabele zorg niet uitgevoerd zijn en waarvoor er in het ziekenhuis geen aanwijsbare verstrekkers zijn, vallen niet onder deze regeling.

Ook de Commissie Informatieverwerking van het Riziv keurde de regeling intussen goed. "Deze nieuwe en handige oplossing komt er op uitdrukkelijke vraag van Bvas", meldt het syndicaat van dr. Moens (al waren ook de andere syndicaten aanwezig op dit overleg, maar Bvas is in de meerderheid).

Marc Moens deelt ook nog mee dat tijdens de debriefing  de oprichting van drie nieuwe werkgroepen overeengekomen werd: één voor cardiologie, één voor pathologische anatomie en één voor bandagisten/orthesisten/ orthopedisten. De eerste twee werkgroepen zullen zich buigen over de door Bvas objectief vastgestelde anomalieën in beide disciplines. Wat onder meer de Kamer van Oost- en West-Vlaanderen deed besluiten dat zeker nog niet alles zo is opgelost. Zoals bekend lopen er procedures bij de Raad van State. Wordt vervolgd.

Lees ook: "indrukwekkend verzet tegen sputterende LVZ"

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.