Indrukwekkend verzet tegen sputterende laagvariabele zorg (LVZ)

De Raad van Bestuur van de Bvas, afdeling Oost -en West-Vlaanderen, besliste deze week unaniem – wat eerder uitzonderlijk is - om een gerechtelijke procedure aan te spannen tegen het KB laagvariabele zorg. Niet alleen het verzet groeit, ook de uitvoerbaarheid van het systeem komt meer en meer op losse schroeven.

Met haar initiatief voegt de Bvas Oost- en West-Vlaanderen zich bij de pediaters (die ook naar het Grondwettelijk Hof stappen, zie eerdere berichtgeving in De Specialist), de anesthesisten, de cardiologen, de vaatchirurgen en de intensivisten… Ze laten allen hun belangen verdedigen door advocatenkantoor Dewallens. Een indrukwekkend rijtje. Zopas raakte ook bekend dat de grote groep van chirurgen zich bij hen aansluit.

Onvrede groot

“De onvrede bij onze leden is groot over een loodzwaar systeem dat discrimineert en geen enkele meerwaarde biedt voor een kwalitatief goede geneeskunde”, zegt de voorzitter van de Vlaamse kamer (en kinderarts) Yves Louis. “Onze leden verzetten zich met klem tegen een volledige forfaitarisering van de geneeskunde en zullen in de toekomst elke stap in die richting bekampen. Van langsom meer groeide de weerstand.”

"De tijd drong om te beslissen want de periode om naar de Raad van State te gaan was bijna verstreken. Deze stap heeft het voordeel dat hij ook de positie van de kinderartsen en de anesthesisten versterkt."

Onderliggend speelt de vrees dat als dit systeem verder wordt uitgebreid, men naar een volledige forfaitarisatie gaat. “We zijn een syndicaat, geen liefdadigheidsorganisatie. De tijd van onderhandelen is voorbij. Vooral in West-Vlaanderen is het verzet groot.”

Volledig andere geneeskunde

Op welke rechtsgronden het verzet rust? Martine Bogaert, juriste van de Vlaamse Kamer: “De vrees leeft inderdaad dat dit systeem niet stopt bij de honoraria, maar doorgetrokken zal worden naar de budgetten en de geneesmiddelen. Dat zal dus leiden tot een volledig andere uitvoering van de geneeskunde."

"Men klaagt aan dat het advies niet gevraagd is van de nationale paritaire commissie artsen-ziekenhuizen, van de federale raad voor ziekenhuisvoorzieningen en vooral: dat de gepubliceerde tekst van het KB verschilt van het advies van het Verzekeringscomité."

"Tot zover de formele gronden. Inhoudelijk wordt de manier aangevochten waarop de erelonen verdeeld worden. Een bijkomend verzoekschrift betwist de publicatiedatum (eigenlijk moest het uitvoeringsbesluit voor 1 december gepubliceerd worden, quod non.”

Spoedoverleg

Intussen zou er opnieuw spoedoverleg plaatsgevonden hebben deze week tussen Riziv, Volksgezondheid, Zorgnet-Icuro en de syndicaten. Omdat er zoveel facturatieproblemen zijn met het nieuwe systeem, zou men besloten hebben om gewoon verder te werken met de oude methode tot eind dit jaar. Eind 2019 zou men dan de eindafrekening plus/min maken. Dat zou de conclusie zijn van de pas bijeengeroepen commissie informatieverwerking. Vraag is wel of dat allemaal nog klopt met het pas gepubliceerde KB… Kortom: het lijkt er meer en meer op dat men de pedalen kwijt is. In die mate zelfs dat een speciale werkgroep anatomopathologie zou worden opgericht omdat deze specialisten in een situatie terechtkomen waarin een kat haar eigen jongen niet meer terugvindt.

Intussen tikt de klok bij de Raad van State. Het gevraagde advies heeft geen dringend karakter, maar wegens het belang ervan kan die instelling geen jaren wachten om het advies af te leveren. Deze onzekerheidsfactor doet de toepassing van de LVZ evenmin deugd. Want bij een negatief advies gaan de poppen pas echt aan het dansen.

Volgens Marc Moens zou dit toch tot een bruikbare oplossing leiden. Lees hiervoor: bvas-bruikbare-oplossing-lvz

Lees ook: laagvariabele zorg, hoogvariabele chaos

 

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.