Moeten de verplichte vaccinaties worden uitgebreid?

Deze kwestie sluit aan op het woelige debat van eind 2017 in Frankrijk.

Zoals iedereen weet, is in België enkel vaccinatie tegen polio verplicht. Het huishoudelijk reglement van bepaalde crèches, onder andere die van Kind&Gezin en van het Office de la Naissance et de l’Enfance,...

U wenst verder te lezen ?

Toegang tot de volledige artikels is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.