Peter Degadt: “Dit is pure kwaadsprekerij op basis van rancune”

In het dossier duikt de naam op van de voorzitter van de raad van bestuur van het Heilig Hartziekenhuis Lier, Peter Degadt. Hij meent dat de klacht stoelt op de rancune van voormalig hoofdarts Patrick Smits van wie zowat een jaar geleden afscheid werd genomen en die nu uit rancune allerlei acties onderneemt tegen het ziekenhuis.

“Inhoudelijk is er geen enkel document of geen enkel feit, er is ons geen hard bewijsstuk overgemaakt. We kregen gewoon een mail van zijn advocaat die ons de klacht meldde. Dit klasseer ik als pure kwaadsprekerij.”

Dat de klacht gewaagt van ongeoorloofde belangenvermenging of dichotomie, noemt Degadt “totaal fout”. “We zijn net heel fier op wat we hebben kunnen realiseren. Vroeger was DLO een apart huisartsencentrum. We zochten contact met de huisartsen vanuit de redenering dat we zo beter kunnen samenwerken met de eerste lijn. We sloten een akkoord. Huisartsen werken in DLO al jaren in een coöperatieve vennootschap (CV) en nu hebben we ons daarbij als ziekenhuis aangesloten als lid van die vennootschap. In de aandelen van die (CV) participeert het ziekenhuis. Als hij dat dichotomie noemt, dan zijn alle artsenassociaties dichotomie. In die samenwerkingsvorm delen wij de kosten zoals het hoort.”

Zo mogelijk zwaarder is de beschuldiging van ‘fraude’ en het creëren van een fictieve economie om gemelde maar niet-geleverde onderlinge diensten te verantwoorden. Worden er niet-geleverde prestaties gefactureerd?

“De kosten die gepaard gaan met deze operatie vanuit het ziekenhuis, voor ondersteuning, ICT, secretariaat…, zijn zeer reëel. Huisartsen en ziekenhuis zullen op één digitaal platform werken, en dat is in het voordeel van de patiënt. Zelfs al zouden er niet voldoende kosten zijn en is er een baten-saldo, dan komt dat toch neer op een baten-saldo voor de vzw? Als een vzw al geen baten-saldo meer mag hebben, zou ze snel failliet zijn.”

“We proberen dit ziekenhuis, dat een geschiedenis heeft van al te lange stilstand, met onze raad van bestuur op te tillen en daar zijn we op de goede weg. We zullen een goed bulletin kunnen voorleggen. Dan is een dergelijke klacht die overal rondgestrooid wordt, zeer kwalijk.”

Lees ook:
Dichotomie in Lier?
> Geert Wellens: "We zullen hard juridisch reageren"

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.