Prof. dr. Renaat Peleman beëindigt mandaat als hoofdarts UZ Gent

Prof. dr. Renaat Peleman heeft na 14 jaar zijn mandaat als hoofdarts van het UZ Gent neergelegd. Hij blijft de functie nog uitoefenen tot eind februari 2019. Vanaf 1 maart neemt decaan prof. dr. Piet Hoebeke de functie van waarnemend hoofdarts op.

Het Bestuurscomité van het UZ Gent dankt prof. dr. Renaat Peleman voor zijn jarenlange inzet. Prof. dr. Renaat Peleman is sinds 1992 verbonden aan het UZ Gent. Hij startte als arts-specialist inwendige ziekten met een specialisatie in longziekten. Nadien specialiseerde hij zich verder in infectieziekten.

In juni 2004werd hij aangesteld als hoofdarts. In die functie coördineerde hij ziekenhuisbrede projecten zoals het Pegasos-project in 2006 - een nieuwe decentrale structuur die het ziekenhuis beter bestuurbaar maakte - en de NIAZ-
Qmentum accreditatie voor kwaliteitsvolle zorg.

Nieuwe uitdagingen
Na 14 jaar acht prof. Peleman de tijd rijp om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Zo zal hij zijn academische loopbaan weer oppikken. Hij wil ook het Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg Gent (KCGG), dat hij zelf heeft opgestart, verder ontwikkelen.

Het kenniscentrum van de faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, de faculteit Farmaceutische Wetenschappen en het UZ Gent stelt, zowel voor UGent- en UZ Gent-medewerkers als voor externe gebruikers, wetenschappelijke informatie beschikbaar en biedt ondersteuning op het vlak van gebruik en
verwerking. Het KCGG zet ook in op Health Technology Assessment, Health Services Research en Good Clinical Practice. Het wil ook mee evolueren in de veranderende digitale informatiemaatschappij.

Prof. Peleman licht zijn engagement toe: ‘Met het KCGG wil ik bijdragen aan de universiteit van de 21ste eeuw. Met de komst van de artificiële intelligentie in de medische sector is het tijd om nieuwe accenten te leggen over de verschillende opleidingen en departementen heen. We willen samen met artsen, juristen, ethici en ICT’ers bijdragen aan hoogstaand onderzoek over gezondheidsprivacy, -recht en bio-ethiek.’

Gedelegeerd bestuurder van het UZ Gent, prof. dr. Eric Mortier, bedankt prof. Peleman voor zijn jarenlange inzet: ‘14 jaar lang heeft prof. Peleman zich als hoofdarts ingezet voor dit ziekenhuis. Zijn vakkennis, gedrevenheid en loyaliteit hebben het UZ Gent laten evolueren naar een organisatie die vooruit kijkt. Met zijn
nieuwe professionele uitdaging bij het KCGG gaat zijn talent niet verloren. We blijven samen aan de toekomst bouwen.’

Aanstelling nieuwe hoofdarts
Vanaf 1 maart 2019 neemt decaan prof. dr. Piet Hoebeke de functie van waarnemend hoofdarts op. Tegelijk wordt de procedure opgestart voor de aanstelling van een nieuwe hoofdarts.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.