PS vraagt gratis eerstelijnsgeneeskunde (wetsvoorstel)

In de Kamer is een wetsvoorstel ingediend door een PS-delegatie in naam van Eliane Tillieux. Het vraagt om de prestaties in de eerste lijn volledig te laten terugbetalen. Het gaat om huisartsenbezoeken en -raadplegingen, tandzorg, psychologische en psychotherapeutische zorg.

We beschikken al over een doeltreffend vangnet, maar de reikwijdte moet worden uitgebreid tot de eerstelijnsgezondheidszorg: “Al te veel mensen die het financieel moeilijk hebben, moeten immers afzien van heel wat medische zorg of die zorg uitstellen, omdat de kosten die ze zelf moeten betalen te hoog zijn.”

Dat komt onder meer door de drastische besparingen tijdens de vorige legislatuur. De ongelijkheid in de zorg zou ook toenemen, vinden de PS-kamerleden. Ze menen dat de financiële toegankelijkheid tot gezondheidszorg in geen geval in het gedrang mag komen omdat een patiënt de consultkosten niet meteen kan neertellen en/of het remgeld niet kan betalen. 

‘Remgeld niet doeltreffend’

Het remgeld vinden de PS-kamerleden in kwestie een probleem: “Dat werd aanvankelijk ingesteld om de patiënten te “responsabiliseren”, maar het blijkt niet heel doeltreffend: zo werkt het niet ontradend voor wie méér middelen heeft; tegelijk kan het remgeld een belemmering zijn voor behoeftigen. Vandaar de vraag om de verplichte derdebetalersregeling te veralgemenen.

“Het ziekenfonds zal het consult betalen, en dat bedrag vervolgens integraal terugbetaald krijgen van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging.”

Opdat het model zou slagen, is een “culturele omwenteling” nodig in de wijze waarop zorggebruik en -verstrekking worden benaderd. “In de beide gevallen is het er niet om te doen aan te zetten tot méér consumptie, maar om de middelen beter te gebruiken.”

Bijsturing nomenclatuur

Deze hervorming vergt een bijsturing van de planning van het zorgaanbod en een hervorming van de ziekenhuisfinanciering: de nomenclatuur en het systeem voor de terugbetaling van de honoraria aanpassen om honorariatransparantie te waarborgen, de vergoeding van de verschillende specialismen in evenwicht brengen en voorkomen dat sommige specialismen al te aantrekkelijk worden ten koste van andere, die nu al “knelpuntrichtingen” zijn.

Een samenhangend en stimulerend conventioneringsbeleid is nodig: “Terwijl in 2017 ongeveer 88% van de huisartsen zich heeft aangesloten bij de overeenkomst artsen- ziekenfondsen, weigerde 40% van de tandartsen de conventie 2017-2018 te ondertekenen. Er dient ter zake dus te worden ingegrepen om de tariefzekerheid voor de patiënten te waarborgen.” Idem dito voor de verstrekkers van geestelijke gezondheidszorg.

Maatregelen

En de budgettaire impact? Die wordt automatisch gegenereerd, heet het. De volledige terugbetaling van consulten bij de huisarts wordt op basis van een aantal gegevens van het ziekenfonds Solidaris na extrapolatie geraamd op ongeveer 140 miljoen euro.

De tenlasteneming van de eerstelijnszorg kost geld, maar maakt het ook mogelijk dat bij patiënten bepaalde complicaties in de gezondheidstoestand uitblijven; tevens zullen er minder consulten zijn bij specialisten, minder ziekenhuisbehandelingen, minder klinische onderzoeken en derhalve lagere totale kosten voor behandelingen en gezondheidszorgproducten. Uiteraard vergt de invoering van die maatregelen eengeregelde evaluatie, kwalitatief én kwantitatief, besluiten de indieners Eliane Tillieux (PS), Patrick Prévot (PS), Caroline Désir (PS), Ludivine Dedonder (PS), Frédéric Daerden (PS), Sophie Thémont (PS), Ahmed Laaque (PS), Laurence Zanchetta (PS) en Marc Goblet (PS).

> Lees ook: sp.a wil gratis consult huisarts

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.