Vier artsen op de tien willen de NHS verlaten (enquête)

De situatie voor jonge artsen in het Verenigd Koninkrijk ziet er niet goed uit. Uit een enquête van de British Medical Association (BMA) blijkt dat vier van de tien artsen de National Health Services (NHS) willen verlaten en een derde van plan is het land te verlaten. 

Meer dan 4.500 jonge artsen in het VK werd gevraagd naar de perceptie van hun professionele situatie. Bijna 4.000 artsen namen deel aan de enquête. De British Medical Association (BMA), publiceerde zopas de resultaten. 

Bijna alle respondenten (98,9%) toonden zich bezorgd over de gevolgen van de stijgende kosten van hun levensonderhoud. Bijna de helft van de artsen heeft moeite om in hun basisbehoeften te voorzien. Een derde is van plan het land binnen een jaar te verlaten om elders werk te zoeken, vaak in Australië. Meer dan acht van de tien artsen noemen hun inkomen als oorzaak. Jonge artsen behoren tot de sociale groepen die het meest worden getroffen door de budgettaire beperkingen die al jaren aanhouden. Sommige artsen beperken hun voedselaankopen en stoken minder. Hun inkomen is sinds 2008-2009 met meer dan een vierde gedaald.

De werkomstandigheden zijn een andere heikele kwestie. De lijst van problemen is lang: veelvuldige overplaatsingen van de ene werkplek naar de andere, lange werkweken, complexe opleidingsprogramma's, moeilijkheden om een gezin te starten, de moeilijkheid om belangrijke privégebeurtenissen te plannen, enz. En de covid-pandemie heeft niet geholpen: 42% van de jonge artsen voelde zich op een bepaald moment tijdens de crisis depressief. 

In zijn nieuwjaarstoespraak zei professor Philip Banfield, voorzitter van de Raad van de BMA dat de NHS de situatie niet zal aankunnen als veel artsen het land verlaten. Mogelijk volgen de artsen het voorbeeld van de stakingen van verpleegkundigen en ambulancechauffeurs. Zij kondigden voor januari al verschillende stakingen aan en als de artsen ook staken zal dat tot chaos leiden, zoveel is zeker. Om een idee te geven van de omvang van de ramp: alleen al de staking van de verpleegkundigen in december leidde naar schatting tot het uitstel van meer dan 15.000 operaties.

Feit is ook dat er een totaal gebrek aan begrip is tussen de betrokken partijen. Ondanks de noodkreten en een reeds hoog aantal stakingen van gezondheidswerkers, beschouwen sommige politici leden van de British Medical Association als "mensen die op een andere planeet leven". Minister van Volksgezondheid Steve Barclay zei onlangs dat "de stakers er bewust voor hebben gekozen patiënten te schaden", zo staat te lezen in The Sun. Jonge artsen lanceerden de campagne Pay restoration voor de herwaardering van hun financiële situatie. Het antwoord van de regering: een verhoging van 2% voor 2022-2023… 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.