Raad van State geeft kinesitherapeuten gelijk

De Raad van State zegt dat er ten onrechte een verschil is gemaakt in terugbetaling tussen wel of niet geconventioneerde kinesitherapeuten en stelt zo de beroepsorganisatie van de kinesitherapeuten Axxon in het gelijk in haar procedure tegen het Riziv over het tariefakkoord van 2016 en 2017.

"Hopelijk komt er na 54 jaar een einde aan een erg patiëntonvriendelijke maatregel door de opheffing van de discriminatie in terugbetaling tussen een geconventioneerde en gedeconventioneerde kinesitherapeut", zegt Peter Bruynooghe, voorzitter van de beroepsvereniging Axxon. 

Volgens de Raad van State kon de overeenkomst uit 2015 niet stilzwijgend verlengd worden in 2016, wat tot gevolg heeft dat de bepalingen van het quorum en de daaraan gekoppelde verminderde terugbetaling van 25 procent aan patiënten van gedeconventioneerde kinesisten onterecht was. Voor Axxon was een stilzwijgende verlenging van het tariefakkoord van 2015 in 2016 een duidelijk foutieve interpretatie van de overheid. Axxon gaat zich nu beraden over volgende stappen. Door de discriminatie in terugbetaling hebben gedeconventioneerde kinesitherapeuten patiënten misgelopen, wat inkomstenderving tot gevolg had. Bovendien kunnen de patiënten van gedeconventioneerde kinesitherapeuten voor de jaren 2016 en 2017 hun tekort aan 25% terugbetaling terugvorderen van de overheid. 

"Waarschijnlijk komt er een groepsvordering van de kinesitherapeuten die winstderving hebben geleden", zegt Bruynooghe. "Het gaat in 2017 om meer dan 4.000 kinesitherapeuten (15% van het totale aantal in België), in 2016 waren het er 1.839."

"Hopelijk kan dit arrest Minister De Block (Open VLD) op andere gedachten brengen om het wetsontwerp van Kamerlid Nathalie Muylle (CD&V) en het amendement op de kwaliteitswet van Kamerlid Catherine Fonck (cdH) te steunen", vervolgt Bruynooghe. 

Volgens Axxon was de discriminatie in terugbetaling van geconventioneerde en niet-geconventioneerde kinesitherapeuten een pure aanfluiting van het gelijkheidsbeginsel en het non-discriminatiebeginsel in de Belgische Grondwet.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.