Vandeurzen steunt ziekenhuizen bij strategische planning

De begrotingscontrole van de Vlaamse regering leverde enkele meevallers op voor de medische wereld. Zo komt er een bedrag vrij voor de ondersteuning van ziekenhuizen bij hun zorgstrategische planning. Twee miljoen extra wordt opzijgezet voor nieuwe vaccins.

De Vlaamse Regering besliste bij de begrotingsopmaak 2018 het zorg- en welzijnsaanbod in Vlaanderen met 350 miljoen euro te versterken. Op de ministerraad van vrijdag 30 maart jl. kwamen daar nog eens 12 miljoen euro eenmalige investeringen bovenop.

Wat die eenmalige investeringen betreft, vloeit dus twee miljoen extra naar nieuwe vaccins tegen HPV, griep, difterie, tetanus, kinkhoest. Die hebben immers een meerkost door hun hogere effectiviteitsgraad.

Het sectoroverschrijdende uniforme inschalingsinstrument Belrai in de gezinszorg en zorgverzekering krijgt ook extra financiële zuurstof, waardoor meervoudige intakes van patiënten en cliënten overbodig worden.

Zorgstrategische planning

2 miljoen is voorzien voor diverse initiatieven, zoals inzake vorming voor agressiebeheersing, elektronisch toezicht, versterking van de radicaliseringsambtenaren en... de ondersteuning van ziekenhuizen bij de opmaak van de zorgstrategische planning. Een steuntje allicht om de sprong te maken naar de netwerken.

Ook nog even meegeven dat één miljoen uit de kast valt voor de ‘preventie van het jonge kind’, meer bepaald voor gehoorscreeners. Concreet kan Kind en Gezin hiermee gehoorproblemen bij jonge kinderen accurater opsporen en kan er vroeger ingegrepen worden.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.