Veroordeling UZ Gent stelt specialistenopleiding weer aan de kaak

In de ophefmakende zaak rond de dood van een anorexiapatiënte werd het UZ Gent nu definitief in het ongelijk gesteld. Impliciet betekent dat een veroordeling voor de huidige specialistenopleiding.

Ook in beroep werd het UZ Gent veroordeeld voor de dood van een anorexiapatiënte in 2011. Dit dossier overstijgt de muren van het ziekenhuis, liet afgevaardigd bestuurder van het UZ Gent Eric Mortier zich al eerder ontvallen

Nu het gerecht bij de veroordeling blijft, kan dit consequenties hebben voor de specialistenopleiding die met de uitspraak in vraag wordt gesteld. 

De feiten: het 13-jarig meisje stierf in kwestie stierf nadat er voeding in de longen kwam, na een slecht geplaatste sonde. Daarvoor moesten een verpleegkundige, een vrouwelijke dokter en het UZ zich verantwoorden.  De fout werd immers te laat opgemerkt.

De uitspraak: de rechtbank liet de verpleegkundige van de strafuitsluitende verschoningsgrond genieten omdat het UZ de zwaarste fout maakte. De dokter werd vrijgesproken omdat er twijfel was over het oorzakelijk verband tussen haar gebrekkige controle en het overlijden. Het UZ Gent kreeg de maximale geldboete van 264.000 euro, waarvan de helft met uitstel. Het UZ ging in beroep, voor de verpleegster en de dokter blijft het oordeel van de eerste rechter definitief. 

Prof. dr. Eric Mortier betreurt namens het UZ uiteraard de zaak voor de familie en de patiënt. "Het UZ Gent grijpt elke moeilijke situatie aan om er iets uit te leren. Dat blijkt uit de positieve kwaliteitsmetingen en veiligheidsinspecties van de afgelopen jaren. Ook op vlak van communicatie met patiënten en familie zijn er stappen ondernomen. Snel en transparant communiceren staan voorop."

De motivatie: het hof verwijt het UZ inderdaad een gebrekkige communicatie en opleiding voor zijn personeel. Beiden staan volgens het hof in causaal verband met de dood van de patiënte. "Het ziekenhuis heeft niet gehandeld zoals van een normaal UZ mag worden verwacht." Het UZ kreeg net als in eerste aanleg de maximumboete van 264.000 euro opgelegd, maar daarvan is 211.200 euro met uitstel. Een groter deel dan in eerste aanleg (de helft met uitstel, nvdr.) omwille van de verstreken tijd en lange procedure.

De gevolgen: het Openbaar Ministerie viel het UZ aan omdat er geen standaardprotocollen ter beschikking waren en al evenmin een opleiding. Hij was genadeloos voor het opleidingssysteem van de specialisten. "De dokter was nog maar twee maanden in opleiding. Ze werd 24 uur lang van de ene dienste naar de andere geroepen en ze was verantwoordelijk voor drie verschillende diensten. Dat is een structurele fout die de strafrechtelijke aansprakelijkheid uitmaakt van het UZ Gent."

Het UZ Gent verdedigde zich weliswaar met de stelling dat er vier inslapende oudejaars(assistenten) in het ziekenhuis waren en vier telefonisch bereikbare supervisoren die binnen het halfuur ter plaatse moeten zijn. Er zou dus geen structureel of organisatorisch probleem mogen zijn en Gent verwees naar het UZa en het UZ Leuven die dezelfde procedure zouden volgen. "Als wij slecht georganiseerd zijn, dan zijn ze allemaal slecht georganiseerd en staan we er allemaal slecht voor."

Vermits Gent ongelijk krijgt, roept dit eens te meer vragen op over de manier waarop specialisten in opleiding worden ingezet in universitaire ziekenhuizen. Zoals bekend zijn er gesprekken aan de gang om die opleiding te herzien, ook in het licht van de dubbele cohorte die weldra aantreedt. Maggie De Block werkt aan een 'Groenboek'.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.