Verzekeringscomité: geen akkoord over enveloppe van 100 miljoen

Uitgesteld tot volgende week! Tijdens het jongste Riziv-Verzekeringscomité zaten alle spelers rond de tafel op dezelfde golflengte: ze konden niet akkoord gaan met de toewijzingsnota van 100 miljoen die werd voorgesteld, gebaseerd op de Algemene Raad. Die laatste wil een van de crisismaatregelen uit de begroting 23 uitvoeren: de kosten voor volledig geconventioneerde zorgverleners compenseren.

Het punt wordt dus uitgesteld tot 19 december. 

Inhoudelijke bezwaren

Aan Bvas-kant is Dr. Jacques de Toeuf ronduit tegen. Hij beklemtoont: "Deze nota niet rechtsgeldig als je het betreffende wetsartikel leest. De wet voorziet niet in een afzonderlijke behandeling van wie het akkoord geheel of gedeeltelijk onderschrijft. Er is dus geen rechtsgrondslag die de uitvoering van het besluit van de Algemene Raad met deze tekst toestaat. Er zijn dus maar twee oplossingen: ofwel wijzigt de Algemene Raad de wet, ofwel herformuleert hij zijn voorstel."

Bovendien maakt dit voorstel van doelmatige zorg een instrument om geld te besparen, wat niet de bedoeling is, want het zou een instrument moeten zijn om geld van inefficiënte prestaties naar efficiënte prestaties over te hevelen. "Men kan geen amalgaam maken. De individuele arts kan alleen onderworpen zijn aan het "doelmatige zorg"-besluit .... en in functie daarvan toestemmen met het akkoord of niet."

Voor de GBO (Kartel) wijst dr. Bauval erop dat "dit niet evenwichtig is. Wij waren nooit voorstander van deze selectieve verdeling. Het creëert discriminatie tussen professionals. Bovendien kunnen we niet geloven dat het conventiepercentage met een dergelijke maatregel zal toenemen. Met dit voorstel is het "niet redelijk om de enveloppe van 100 miljoen te koppelen aan werken aan doelmatige zorg."
Bovendien maakt dit voorstel geen onderscheid tussen artsen in loondienst en artsen zonder loondienst. "Dit voorstel moet dus worden herzien. Hij ziet slechts één positief punt: "Het bedrag dat aan artsen in opleiding werd toegekend, is niet te verwaarlozen. Deze maatregel moet worden gehandhaafd."

De geplande voorwaarden

Ter herinnering:  het voorstel van het Verzekeringscomité wou 100 miljoen vrijmaken op het gezondheidsbudget voor de compensatie van structurele kosten voor volledig geconventioneerde zorgverleners.

De Algemene Raad verbond echter de volgende voorwaarden aan deze ingreep: dat de kostencompensatie alleen vloeit naar volledig geconventioneerde artsen voor hun ambulante praktijk, d.w.z. zorgaanbieders kunnen slechts extra kosten in rekening brengen als ze geconventioneerd zijn. De kamerkeuze van de patiënt doet er dan niet toe. 
De ingreep werd ook gekoppeld aan voldoende vooruitgang inzake "doelmatige zorg" en was voorbehouden aan sectoren die de indexpool gedeeltelijk selectief in hun eigen sector gebruiken in 2023. Ten slotte werd het geld administratief eenvoudig toegekend zonder gedifferentieerde tarieven te creëren, bijvoorbeeld in de vorm van een premie.

> "Supplementenverbod ambulante zorg weinig doordacht" (Kartel)

> "Vandenbroucke overschrijdt rode lijn met supplementenverbod" (Bvas)

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.