Vrijgesproken arts voor gifmoord sleept staat voor rechter wegens dwaling

Kris Permentier, de spoedarts die vorige week in beroep werd vrijgesproken voor de gifmoord op zijn echtgenote, wil eerherstel. Hij sleept de Belgische staat voor de rechter omdat hij in eerste instantie schuldig was bevonden. Dat schrijven Het Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen.

"We gaan een procedure starten tegen de Belgische staat", bevestigt zijn advocate Ann Van de Steen. "De motivering van het hof van beroep is klaar en duidelijk. In dit dossier zijn dwalingen gebeurd. We hebben het recht op eerherstel. De naam van mijn ­cliënt moet gezuiverd worden."

Dokter Permentier was voor de rechter gedaagd omdat hij ervan beschuldigd werd dat hij zijn echtgenote vermoord had door vergiftiging. In eerste aanleg werd hij veroordeeld tot 24 jaar, in beroep werd hij vrijgesproken.

Hoewel dokter Permentier in principe schadevergoeding zou kunnen eisen, is het hem volgens zijn advocate niet om geld te doen. "Mocht hij toch centen krijgen, dan schenkt hij ze aan een goed doel."

Gerecht verontwaardigd

"Het hof van beroep sprak hem vrij wegens twijfel, maar er is geen sprake van dwaling in het arrest, dat bovendien nog niet definitief is", aldus gerechtelijke bronnen.

"Het hof van beroep sprak hem vrij wegens twijfel, maar er is geen sprake van dwaling in het arrest. Het is bovendien nog niet definitief, want er is nog cassatieberoep mogelijk", klinkt het in gerechtelijke bronnen, die zich verzetten tegen de procedure. "De man heeft nooit een dag in de cel gezeten. De gewone gerechtsgang is gevolgd en er is geen schending van de redelijke termijn uitgesproken."

Het hof spreekt niet van dwaling, zo blijkt uit het arrest. "Er zijn onvoldoende zekere elementen die er op wijzen dat de insuline werd toegediend op het moment dat de ambulanciers in de woning van de beklaagde en het slachtoffer aanwezig waren", oordeelde het hof over de moordpoging in juli. "De ambulanciers konden geen enkel letsel vaststellen: geen prikwonden of sporen van slagen." Voor het hof voldoende twijfel om hem voor de moordpoging vrij te spreken.

Het hof van beroep in Gent sprak de arts vrij op grond van twijfel. Maar zijn advocate Ann Van de Steen liet dus weten dat ze een procedure start tegen de Belgische staat. 

Spoedarts Permentier getuigde eerder ook van een grote mate van assertiviteit in een andere zaak, toen een patiënte zich aanstelde en meteen zorg eiste, maar eigenlijk niet op de Spoed thuishoorde. Daarover schreef hij een open brief die hij op Facebook zette, brief die massaal gedeeld werd.

> Lees ook: spoedarts vernietigend voor grillen patiënte

> Lees ook: spoedarts vrijgesproken van moord op echtgenote

> Lees ook: spoedarts blijft moord op echtgenote ontkennen

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.