Wetsvoorstel: deur openzetten om verslaafde zwangere vrouw gedwongen op te nemen

In hun wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 juni 1990 willen de N-VA-parlementsleden Valerie Van Peel en Sophie De Wit dat een vrederechter de mogelijkheid krijgt om – voor de meest schrijnende gevallen – een gedwongen opname uit te spreken tegenover een zwangere vrouw met een verslavingsproblematiek.

"De ontwikkeling van een ongeboren kind kan ernstig in gevaar gebracht worden als de zwangere vrouw bijvoorbeeld aan een zware alcohol- en/of drugsverslaving lijdt", argumenteren ze. "Om ernstige schade na de geboorte te vermijden, moet een vrederechter de kans krijgen om – voor de meest schrijnende gevallen – een gedwongen opname uit te spreken ten aanzien van een zwangere vrouw met een verslavingsproblematiek."

Na uitputting van alle mogelijkheden

Nog niet geboren kinderen zijn bijzonder kwetsbaar. Aanstaande moeders trachten hun zwangerschap zo goed mogelijk te laten verlopen en zorg te dragen voor het kind dat in hen groeit. "Toch stellen we vast dat een beperkt aantal zwangere vrouwen er niet in slaagt het kind dat zij verwachten voldoende te beschermen tegen schade in de ontwikkeling. Het ongeboren kind kan bijvoorbeeld ernstige schade oplopen door de alcohol- en/ of drugsverslaving van de vrouw."

Dit wetsvoorstel pleit zeer duidelijk voor een stapsgewijze aanpak. Wanneer elke vorm van medewerking wordt geweigerd door een zwangere persoon met een verslavingsproblematiek, de vrijwillige hulpverlening tekort schiet, en dus alle mogelijkheden zijn uitgeput, zou een vrederechter een dergelijke gedwongen opname kunnen uitspreken om te vermijden dat een kind reeds van bij haar of zijn geboorte met onherstelbare ontwikkelingsschade te maken krijgt.

De huidige wet van 26 juni 1990 over de bescherming van de persoon van de geesteszieke stipuleert dat de beschermingsmaatregelen alleen mogen ten aanzien van een geesteszieke persoon als diens toestand dat vereist, hetzij omdat hij zijn gezondheid en zijn veiligheid ernstig in gevaar brengt, hetzij omdat hij een ernstige bedreiging vormt voor andermans leven of integriteit. Een bedreiging voor het ongeboren leven kan hier niet onder worden begrepen. Dat wil dit wetsvoorstel veranderen.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.