Wordt informaticapremie extramurale praktijken werkelijkheid?

Vanaf 1 januari 2025 is e-facturatie verplicht. Terwijl een groot deel van de specialisten via het ziekenhuis factureert, is de situatie anders voor extramurale specialisten. Er zijn acties gepland om de IT-tools aan te passen en de syndicaten vragen om een informaticapremie zoals voor andere zorgverleners.

Artsen kunnen momenteel kiezen voor elektronische facturering in het kader van de derdebetaler (eFact) en voor elektronische attestering buiten de betalingsregeling voor derden (eAttest). 

Terwijl huisartsen al ver gevorderd zijn met de automatisering van hun praktijk, maken specialisten, die ook de mogelijkheid hebben om eFact en eAttest te gebruiken, er nog niet regelmatig gebruik van.
Dat heeft diverse oorzaken. Zo gebruiken specialisten momenteel verschillende factureringskanalen (ziekenhuisfacturatie, contante betaling (papieren attest of via het elektronische circuit eAttest), derdebetaler (papieren facturatie of via het elektronische circuit eFact), enz.)

De softwarekwestie

Bovendien is de software nog niet perfect aangepast aan het bijhouden van gegevens voor bepaalde aspecten van de specialistenpraktijk, maar is ze functioneel klaar voor het factureringsaspect. 

De oplossingen
Om het aantal gebruikers van eFact en/of eAttest onder specialisten te verhogen, zullen de volgende acties starten:
- Er is reeds een verzoek ingediend om het begrip meervoudige mandaten in de MyCarenet-diensten op te nemen.
- De wil om te handelen op het niveau van de goedkeuringscriteria voor software om modules op te nemen die meer gericht zijn op specialisten.

Verplichting

Ter herinnering: vanaf 1 januari 2025 moet de facturering elektronisch. Van dit verplichte elektronische karakter zal kunnen worden afgeweken indien de dienst buiten de spreekkamer van de arts plaatsvindt, indien de arts niet elektronisch kan factureren (omdat hij geen pc bij zich heeft of geen verbinding met internet kan maken).... indien de arts ouder is dan 67 jaar. Hetzelfde geldt in geval van overmacht (computerproblemen of stroomstoringen).

Welke impact?
Een groot deel van de specialisten factureert via het ziekenhuis. Voor hen zijn er weinig of geen gevolgen. De situatie is anders voor specialisten die niet aan een ziekenhuis verbonden zijn. De invoering van verplichte elektronische facturering betekent dat zij over factureringssoftware moeten beschikken.

In dat verband vraagt men een telematicapremie .

Tenslotte zal het nuttig zijn voor artsen om de verzekerbaarheid van hun patiënten te kunnen controleren, zodat zij precies weten welke eigen bijdragen zij in rekening moeten brengen. Het is daarom absoluut noodzakelijk dat de eTariff-dienst per 1 januari 2025 ook wordt uitgebreid tot specialisten.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.