Zorginspectie 1/3 ziekenhuizen tweede zit

Sinds juli 2018 lopen de inspecties binnen de herhalingsronde voor het chirurgisch en internistisch zorgtraject. Intussen vernam De Specialist dat ruim een derde van de al geïnspecteerde ziekenhuizen een nieuwe inspectieronde mag verwachten omdat een aantal essentiële punten duidelijk niet voldoen.

Zorginspectie zoomt telkens in op een specifiek zorgtraject. De eerste zorgtrajecten die geïnspecteerd werden, zijn het chirurgisch zorgtraject (2013-2014) en het internistisch zorgtraject (2015-2016). Nu staat dus een tweede ronde op het programma van het chirurgisch en internistisch zorgtraject.

Hierbij worden niet de volledige trajecten herhaald, maar wel een aantal onderwerpen uit beide trajecten opnieuw bekeken. Het doel van Zorginspectie is hierbij:

  • de aandacht voor kwaliteit binnen beide trajecten hoog houden
  • de kans op effectieve implementatie van kwaliteit verhogen door herhaling van de controle op een aantal punten.

Volgende diensten worden of werden bezocht:

  • de intensieve zorgeenheden,
  • de gespecialiseerde spoedgevallendienst,
  • de internistische verpleegafdelingen,
  • het operatiekwartier,
  • de chirurgische verpleegafdelingen.

Vanuit patiëntveiligheid en -betrokkenheid selecteerde Zorginspectie uit de eisenkaders een aantal thema’s die de leidraad vormen voor de inspectie: personeel, veilige omgeving, gestandaardiseerde zorg, hygiëne en communicatie.

Per thema zijn er criteria vastgelegd (rode en oranje knipperlichten) op basis waarvan al dan niet besloten wordt tot een opvolginspectie (check 2):

  • Rode knipperlichten zijn ernstige knelpunten op vlak van patiëntveiligheid of kwaliteit van zorg, die onmiddellijk aanleiding geven tot check 2.
  • Oranje knipperlichten zijn elementen die, samen met één of meerdere andere vaststellingen, eveneens een ernstig risico inhouden voor de veiligheid van de patiënt of voor kwaliteit van zorg. Ook oranje knipperlichten kunnen aanleiding geven tot check 2, indien minstens 2 oranje knipperlichten worden vastgesteld.

12 campussen: tweede check

Van de 56 campussen zijn er inmiddels 35 geïnspecteerd, of 62,5%. Van die 35 geïnspecteerde campussen haalden de meeste goede scores op de inspectieverslagen, maar toch achtte de inspectie het nodig om bij 12 campussen een tweede check te organiseren omdat op een aantal belangrijke punten ondermaats gescoord werd.  

Veel terugkomende opmerkingen die niet door de beugel kunnen hebben te maken met het ontbreken van het identificatiebandje bij een patiënt, de permanentie op eenheden intensieve zorg of gespecialiseerde spoed of te weinig spoedartsen zonder doorgedreven opleiding reanimatie (ALS).

Deze tweede inspectieronde moet afgerond zijn tegen de zomer.

 

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.