Bijna 40 pct van de ziektedagen in onderwijs komt door stress, depressie of burn-out

Het gemiddelde aantal ziektedagen opgenomen door onderwijspersoneel bleef in 2017 stabiel, goed voor 15,87 dagen. Ruim 4 op de 10 personeelsleden was geen enkele dag ziek. Dat blijkt uit een jaarlijks rapport van het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI). De meeste ziektegevallen zijn het gevolg van de griep. Veertig procent van de ziektedagen zijn het gevolg van psychosociale aandoeningen zoals stress, depressie of burn-out. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits vindt het positief dat meer personeelsleden het werk deeltijds hervatten bij een langdurige ziekte.

In 2017 zijn ruim 4 op de 10 leraren geen enkele dag ziek geweest. Daarbij scoort de jongste groep (-26 jaar) het best met bijna 6 op de 10 die nooit ziek was. Bij de oudste groep was bijna 42 procent geen enkele dag zie k. Wie wel ziek was, was dat in 2017 gemiddeld 15,87 dagen tegenover 15,77 dagen in 2016. Het ziekteverzuim of het aantal ziektedagen dat de personeelsdagen gespreid over het jaar opnemen, blijft dan ook stabiel. Bij de mannen is er zelfs een daling van het gemiddeld aantal ziektedagen.

Over de loopbaan heen stijgt het ziekteverzuim met de leeftijd. Bij de jongere leraren (-26 jaar) bedraagt het ziekteverzuimpercentage 1,40 pct, dat is het percentage dat weergeeft hoeveel dagen in een jaar een werknemer gemiddeld afwezig is wegens ziekte. Bij oudere werknemers (56-65 jaar) stijgt dit tot 8,61 pct.

In 2017 was bijna 40 pct van de ziektedagen het gevolg van stress, depressie of burn-out. Bij het directiepersoneel is er een daling in vergelijking met 2016, al blijft het wel een kwetsbare groep. De meeste ziektegevallen zijn zowel bij mannen als vrouwen het gevolg van de griep.

"We zien dat het directiepersoneel basisonderwijs nog te vaak ziek thuis zit met stress, depressie of burn-out, daarom ook dat we directeurs sinds dit schooljaar lesvrij hebben gemaakt en in extra administratieve ondersteuning voorzien", zegt Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits.

West-Vlaanderen heeft het laagste gemiddelde aantal ziektedagen, zowel bij vrouwen als bij mannen. Limburg blijft de provincie met het grootste gemiddelde.

Sommige personeelsleden zijn afwezig wegens een ernstige of langdurige ziekte. Zij kunnen na hun afwezigheid een verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte aanvragen, met het oog op het hernemen van hun opdracht. Ook het aantal dagen verlof voor verminderde prestaties steeg in 2017 van 226.161 tot 239.078 dagen, een stijging met bijna 6 pct. Het grootste aantal dagen is te situeren bij de leeftijdsgroepen 36-45 jaar en 46-55 jaar. Ook hier zijn de meerderheid van de personeelsleden afwezig wegens stress, depressie of burn-out. Bijna 90 pct van de personeelsleden in zo'n verlofstelstel opteert voor een tewerkstellingspercentage tussen 50 tot 74 pct. 7 op de 10 personeelsleden kiest voor een verlof voor verminderde prestaties voor een beperkte periode (tot 6 maanden).

Bij een groep van mensen is het hervatten van de totale opdracht (ook op lange termijn) zo goed als onmogelijk. Zij kunnen sinds 2015 een langdurig verlof voor verminderde prestaties wegens medische redenen bekomen. Minister Crevits wil leraren helpen zo weer deeltijds aan de slag te gaan en langdurige afwezigheden vermijden. In totaal waren er in 2017 meer dan 440.000 dagen als gevolg van dit verlofstelsel. Dat is een stijging met 46,33 pct ten opzichte van 2016. Bij de mannen ligt de grootste categorie in de leeftijdsgroep van 56-65 jaar. Bij de vrouwen is dat de leeftijdsgroep van 46 tot 55 jaar. Ook bij dit verlofstelsel zijn de psychosociale redenen een belangrijke oorzaak.

"Terugkeren naar je klas of school na een lange afwezigheid wegens ziekte is niet vanzelfsprekend. Het is dan ook goed dat leraren meer en meer gebruik maken van de mogelijkheden om deeltijds het werk te hervatten na een periode van ernstige en langdurige ziekte. Werkbaar werk is dan ook een belangrijke bekommernis", besluit minister Crevits.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.