BMA wil gehoord worden door Kamer nu ziekenhuisfusies worden vrijgesteld van toezicht

 

De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) wil gehoord worden door de Kamercommissie Economie, Consumentenbescherming en Digitale Agenda. Daar wil de BMA verduidelijkingen komen geven nu de federale regering beslist heeft dat de ziekenhuissector in principe wordt vrijgesteld van voorafgaand concentratietoezicht.

De federale regering besliste op 26 januari dat ziekenhuisfusies in principe niet meer langs de BMA moeten passeren. Een wetsontwerp daarover ligt momenteel voor in de Kamer. Een concentratietoezicht komt er enkel nog voor fusies van de grootste ziekenhuisstructuren met een individuele omzet van minstens 250 miljoen euro en een gezamenlijke omzet van minstens 900 miljoen euro.

Dat betekent de facto dat het grootste deel van de ziekenhuisconcentraties geen groen licht meer nodig zal hebben van de BMA, terwijl er net nu een golf van ziekenhuisfusies aankomt, duidt Yves Van Gerven, directeur juridische zaken bij het BMA.

De BMA brengt in herinnering dat zo'n voorafgaand toezicht als doel heeft om te bekijken of in de toekomst nog wel de beste producten of diensten aangeboden worden tegen de best mogelijke voorwaarden. Voor ziekenhuizen gaat het dan specifiek om het vrijwaren dat de patiënt centraal blijft staan, dat de overheidsmiddelen waarmee het gezondheidszorgsysteem wordt gefinancierd efficiënt worden besteed en dat de arbeidsomstandigheden van het ziekenhuispersoneel niet verslechteren.

"De regering gaat ervan uit dat de ziekenhuissector een sector is waarin geen commerciële activiteiten plaatsvinden en er geen winst moet worden gemaakt. Ons uitgangspunt is echter dat als er concentratie plaatsvindt, er altijd een risico bestaat dat de prikkels verdwijnen voor de ziekenhuizen om hoog-kwalitatieve diensten aan betaalbare prijzen aan te bieden", aldus Van Gerven.

In België worden ziekenhuizen namelijk vergoed volgens het aantal patiënten die er worden verzorgd. Op die manier worden ziekenhuizen ook geprikkeld om de best mogelijke zorg aan te bieden. De BMA wil erover waken dat als er vele fusies komen, de concurrentieverhouding tussen de ziekenhuizen onderling niet geïmpacteerd wordt.

Intussen trok de BMA zich overigens weinig aan van die grens want er lopen een aantal aanmeldingsprocedures bij ziekenhuizen zoals de oefening in Oostende, de fusiebeweging GZA/ZNA. En op de site van BMA is een tijdje geleden een beslissing gepubliceerd over het Waalse Jolimont

Op zich is de vrijstelling van de BMA-meldingsplicht wel goed. Een mogelijk gevaar voor een te grote samenklontering kan desgevallend nog altijd gecounterd worden door regeringsinitiatieven, menen insiders. 

> Ziekenhuizen krijgen uitzondering op regels rond bedrijfsconcentratie

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.