Dekking opleidingssysteem wetsdokters

Vandaag verscheen in Het Staatsblad een Koninklijk Besluit van voormalig justitieminister Vincent Van Quickenborne dat met terugwerkende kracht tot 1 september de toelage aan het UZ Leuven regelt voor het opleidingssysteem wetsdokters. Die toelage bedraagt voor 2023 474.167,00 euro en dekt het laatste trimester van dit jaar.

Het UZ Leuven kent al sinds 1997 een afzonderlijke dienst `forensische geneeskunde' die 24/7 specifieke medicolegale opdrachten voor wetsartsen uitvoert en dit als arts-gerechtsdeskundige in voornamelijk strafzaken. De deskundigen worden niet enkel aangesteld in het post mortem onderzoek van personen maar voeren ook forensisch klinisch onderzoek van levenden, rijgeschiktheidsonderzoeken, studie medische dossiers, het bijwonen van wedersamenstellingen en andere medicolegale opdrachten uit. Alle stafleden en arts-specialisten in opleiding zijn opgenomen in het Nationaal Register voor Gerechtsdeskundigen.
De toelage is bedoeld om de volgende doelstellingen te bereiken:
1) Een opleidingssysteem voor wetsdokters
2) Het behalen en naleven van de internationale kwaliteitsstandaarden
3) Een common base uitwerken qua financieel model en qua business model voor de toekomstige FMI's (Forensisch Medische Instituten)
4) Bestuderen hoe wetsdokters die momenteel niet verbonden zijn aan een (universitair) ziekenhuis zich kunnen handhaven en eventueel hoe zij kunnen samenwerken met een erkend forensisch medisch instituut
5) Een jaarlijkse rapportage van de werkzaamheden waarbij wordt nagegaan in welke mate de verwachtingen, criteria en prestaties werden bereikt.
6) De start van een traject naar voldoende kwaliteitsvolle wetsdokters en een eerste evaluatie maken van hoeveel wetsdokters we nodig hebben om voldoende autopsieën uit te voeren in België.
7)  Opleidingen voorzien voor de artsen die de eerste triage moeten doen bij overlijdens.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.