Duitse artsen kunnen ook geneesmiddelen voorschrijven via videoconsultatie

In de toekomst kunnen geneesmiddelen, thuiszorg en medische revalidatie via videoconsultatie worden voorgeschreven in Duitsland. De voorwaarden en beperkingen zijn daarvoor vastgelegd en vermoedelijk gaan ze in vanaf de herfst.

Het zogenaamde Federaal Paritair Comité (Gemeinsame Bundesausschluss)  breidde het instrumentarium voor videoconsultaties uit. Eerder al werd de elektronische verklaring van arbeidsongeschiktheid ingevoerd en nu zullen artsen in de toekomst ook geneesmiddelen, medische revalidatie en thuisverpleging mogen voorschrijven.

Als het federale ministerie van Volksgezondheid geen bezwaar maakt tegen het besluit van het comité en de evaluatiecommissie de hoogte van de vergoeding kan bepalen, zullen de praktijken waarschijnlijk vanaf oktober gebruik kunnen maken van de nieuwe videodiensten.

Voorschriftvereisten
Het comlté stelde zich niet te toegeeflijk op: bij thuisverpleging en geneesmiddelen moet het gaan om vervolgvoorschriften of aanvullende voorschriften. Geneesmiddelen opstarten - behalve voor medische revalidatie - kunnen niet in de videoconsultatie.

Voorwaarden
De desbetreffende medische voorwaarden voor een voorschrift - de relevante diagnose - moeten al door een "rechtstreeks persoonlijk onderzoek" - d.w.z. door een arts-patiëntcontact in de praktijk - zijn vastgesteld.
De artsen moeten door een videoconsult op betrouwbare wijze kunnen beoordelen of de medische voorwaarden voor het recht op die prestaties op het voorschrijfmoment nog steeds bestaan. Bij twijfel dienen ze nog een rechtstreeks lichamelijk onderzoek te verrichten.
Artsen hebben de mogelijkheid om niet alleen via videoconsult, maar ook "bij uitzondering" na een telefonisch contact vervolg- of aanvullende voorschriften voor geneesmiddelen en thuiszorg af te geven, als zij "bovendien op de hoogte zijn van alle voor het voorschrift-relevante informatie".
Patiënten hebben geen recht op een voorschrift zonder direct persoonlijk contact.

Patiëntenvertegenwoordigers wilden ook e-mails
De patiëntenvertegenwoordigers in het comité hadden gepleit voor ruimere mogelijkheden om voorschriften te verstrekken.

De bij de arts bekende patiënten hadden zich al een regelmatig en niet alleen uitzonderlijk voorschrift per telefoon voorgesteld, evenals de mogelijkheid om voorschriften aan te vragen per mail.

Volgens de patiëntenverenigingen gaat de huidige regeling aan de  'praktijkrealiteit' en aan de behoeften van de patiënten voorbij. Bovendien zijn vele artsenpraktijken door overbelasting telefonisch niet meer bereikbaar en dus blijft enkel mail over als communicatiemiddel en om geneesmiddelen voor te schrijven, heette het.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.