Opleiding chirurgie met virtuele realiteit: opmerkelijke resultaten

Een gerandomiseerde gecontroleerde studie van onderzoekers van de University of California in Los Angeles die voorgesteld werd op het congres van de Western Orthopedic Association wijst op de voordelen van virtuele realiteit voor de opleiding van studenten in de chirurgie. 

De opleiding chirurgie is een van de grote uitdagingen in de medische opleiding: de exponentiële toename van de chirurgische kennis samen met de toename van het aantal administratieve taken bemoeilijken de opleiding van toekomstige chirurgen. Een studie die in 2017 gepubliceerd werd in de Annals of Surgery (1) toont aan dat 30% van de pas afgestudeerde chirurgen zich niet in staat voelt om een chirurgische ingreep autonoom uit te voeren. 

De vooruitgang op het vlak van virtuele realiteit (VR) biedt hulp: Osso VR  ontwikkelde virtuele platformen voor de opleiding van chirurgen. Heel wat ziekenhuizen toonden hun belangstelling, net zoals de University of California (UCLA). Onderzoekers van de universiteit voerden een gerandomiseerde gecontroleerde studie uit die voorgesteld werd op het congres van de Western Orthopedic Association in augustus jongstleden. In die studie, die nog niet gepubliceerd werd in een wetenschappelijk tijdschrift, werden twintig studenten verdeeld in twee groepen. De ene groep volgde een opleiding met virtuele realiteit, de andere de normale procedure. Het ging om een intramedullaire verpenning van de tibia.  

Na de leerperiode werden de studenten geëvalueerd met behulp van 3D-modellen en een onafhankelijk onderzoek.  

De resultaten waren duidelijk: studenten die een vorming met virtuele realiteit kregen, voerden de ingreep 20% sneller uit (p=0.002), voerden meer etappes correct uit en hadden een score die 230% hoger was op basis van vijf criteria in vergelijking met studenten die een klassieke vorming kregen. 

De site roadtovr.com  berichtte over de resultaten van de studie op 8 augustus 2019 en wees op een belangenconflict: de directeur van het orthopedisch chirurgieprogramma van de UCLA, dr. SooHoo, was coauteur van de studie, maakt deel uit van het wetenschappelijk comité van OssoVR en zou aandelen hebben in het bedrijf…  

Verschillende grote ziekenhuizen zeggen dat ze OssoVR zullen gebruiken voor ingewikkelde chirurgische ingrepen; onder meer Brown University, Vanderbilt University, Hospital for Special Surgery, Marshall University, Newcastle Simulation Centre, The University of Hawaii, UCLA, University of Washington, Wake Forest Baptiste Health, University of Kentucky, University of Utah en New York University. 

(1) George BC et al, Readiness of US General Surgery Residents for Independent Practice. Annals of Surgery 2017 Oct 266(4).

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.