De details van het nieuwe eGezondheidsplan 2019-2021

Dankzij een zogenaamde gunstige wind kon NumeriKare, de nieuwe zustereditie over eHealth van Medi-Sfeer en De Specialist, een werknota inkijken over het nieuwe eGezondheidsplan: chronische patiënten, elektronische voorschriften voor niet-medicamenteuze prestatie en E-attesten voor tandartsen en kinesitherapeuten. De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC) wil werk maken van een actieplan en een verhoging van de ‘operationele excellentie’ van de eGezondheidsinstrumenten.

Op maandag 26 maart 2018 vond de 2de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid van 2018 plaats. De verschillende ministers van volksgezondheid (De Block, Vandeurzen, Demotte, Greoli, Vanhengel, Gosuin, Jodogne) bogen zich over het eGezondheidsplan dat in 2018 ten einde loopt. NumeriKare kon de werknota inkijken.

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid besloot om een nieuwe plan uit te werken voor de periode 2019-2021. Naast de continuïteit van de huidige projecten wil de IMC het eGezondheidsinstrument verder uitbouwen. De betrokken ministers stellen vast dat 75% van de vooropgestelde doelen gehaald werd en ook dat de coördinatie van eGezondheidsinitiatieven noodzakelijk is en blijft.

Planning 

De Interkabinettenwerkgroep (IKW) eGezondheid werkt dit jaar aan een nieuw actieplan voor een periode van drie jaar (2019-2021). Het eGezondheidsplan 3.0 moet vooral de continuïteit van de bestaande initiatieven verzekeren. De werknota preciseert dat het de bedoeling is om ‘de huidige acties te consolideren en te verankeren in de huidige context (communautair, nationaal, internationaal) met het oog op een betere zorgkwaliteit voor de patiënt’.

Het plan heeft een precieze timing: april-mei 2018: discussie binnen de IKW e-Gezondheid, september-oktober 2018: het uiteindelijke voorstel wordt voorgelegd aan de IMC Volksgezondheid en november-december 2018: de informatie wordt verspreid naar alle betrokkenen: koepels, professionele organisaties, overlegorganen, HUB’s, software bedrijven, enz.

Chronische patiënten

De verantwoordelijken van het plan willen een uitbreiding van de huidige concepten naar andere doelgroepen en doeldomeinen: eAttesten voor tandartsen en kinesitherapeuten en elektronische voorschriften voor niet-medicamenteuze prestaties bijvoorbeeld. In de nota wordt een verlenging van de lopende projecten voorzien, met bijzondere aandacht voor het concreet gebruik in de praktijk (specifieke initiatieven voor chronische patiënten, enz.), bijvoorbeeld het multidisciplinair uitwisselen van gegevens.

De werknota voorziet ook een analyse voor het uitwerken van de omkadering van en een beheermodel voor het gebruik van bestaande systemen die ontwikkeld werden door de overheid en of de privé sector, ‘mobile health’ incluis. De werknota legt de nadruk op ‘operationele excellentie’ via steun bij het gebruik ervan: rapporten over het gebruik (key performance indicators of KPI’s, etc.), verbetering van de testmogelijkheden, eHealth monitoring, enz.

Uit de nota blijkt dat er nieuwe projecten opgestart zullen worden, zonder begeleiding van bestaande projecten uit het oog te verliezen, en dat niet-pertinente projecten stopgezet zullen worden. Rest de vraag welke projecten het etiket ‘niet-pertinent’ zullen krijgen. . .

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.