Niet-geplande zorg: een applicatie en een website om patiënten verder te helpen

Het CHU de Liège legt de laatste hand aan een wetenschappelijk gevalideerd hulpmiddel dat de patiënt met plotse symptomen helpt om uit te zoeken of het om een spoedgeval gaat of niet. Het zelfevaluatiesysteem, Odissée genaamd, is geïnspireerd op Solomon (Systeme Algorithmique Liegeois d’Orientation pour la Medecine Omnipraticienne Nocturne) triage algoritme. De tool zou gelanceerd worden in mart in de vorm van een site en smartphone-app.

Odissée staat voor ‘Outil décisionnel et informatif des structures de soins efficientes existantes’. Dit webplatform, ontwikkeld door urgentieartsen, huisartsen en verpleegkundigen, informeert patiënten in acute situaties die niet weten hoe te reageren bij bepaalde symptomen of waar ze adequate hulp kunnen vinden. "Zo kunnen we voorkomen dat patiënten onbetrouwbaar advies gaan zoeken op het internet", zegt dr. Allison Gilbert. De laatstejaars assistent maakt een doctoraatsthesis terzake.  Ze werkt op de spoeddienst van de CHU die het initiatief nam van dit project dat ontwikkeld wordt in samenwerking met dr. Edmond Brasseur.

Advies in één a tien vragen  

De app is een gevulgariseerd 'afgeleid product' van het Salomon-triageprotocol dat ontworpen werd door het CHU. Vijf jaar lang diende het om nachtelijke oproepen bij huisartsen in Luik te reguleren, vóór de (recente) lokale intrede van de 1733. Odissée, waarbij er geen 'fysieke' arts aan te pas komt, werd tot op vandaag getest door een vijfhonderdtal patiënten. De gebruiker krijgt een palet van 18 pictogrammen aangeboden die grote 'categorieën' van situaties symboliseren: cardio-respiratoir, urinair, dermatologisch, postoperatieve problemen, temperatuur, trauma, bewusteloosheid, pijn, ongemak ... De patiënt klikt op wat het best overeenstemt met wat hij voelt, beantwoordt een paar binaire vragen (ja / nee) en krijgt dan een van de volgende vier suggesties: bel onmiddellijk de 112, ga naar de spoed voor een controle, bel onmiddellijk uw huisarts (of de huisarts van wacht) of maak een afspraak met uw arts in de komende dagen.

Odissée wordt door testers omschreven als 'gebruiksvriendelijk', aldus het CHU. "Als het probleem ernstig is, zijn de eerste vragen doorslaggevend: in één of twee vragen wordt het advies gegeven om de 112 te bellen. In minder urgente gevallen zijn er meer vragen nodig,  soms wel 10”, zegt dr. Gilbert.

Er werden verschillende onderzoeken uitgevoerd om de betrouwbaarheid van het systeem te controleren. "Een voorafgaande studie bij 400 patiënten, waarbij de gevoeligheid en specificiteit van de algoritmen geëvalueerd werd, toonde aan dat de tool correcte veiligheid biedt. Vrijwilligers ‘speelden’ theoretische scenario's van acute situaties, en de resultaten van de app waren vergelijkbaar met de resultaten van experts", zegt dr. Gilbert. Nu loopt een groot onderzoek op de spoed waarbij een arts controleert of het advies van Odissée conform is met de realiteit.

Niet voor follow-up

Het CHU benadrukt wel dat de app geen reactie op alle klinische situaties van niet-geplande zorg kan garanderen. De app stelt géén diagnoses en vervangt uiteraard geen consult.

Er is ook geen kruising tussen de informatie die gebruikers invoeren over hun symptomen of pathologie en de inhoud van hun GMD of de gegevens die beschikbaar zijn op het Réseau santé wallon. "In de app zitten wel vragen over antecedenten, maar de tool is niet in staat en niet bedoeld om ergens anders naar gegevens te 'zoeken' en een patiënt op te volgen. Odissée komt aan het einde van zijn validatiefase. De volgende stap is de toegankelijkheid voor het grote publiek, in de vorm van een website en app voor smartphones en tablets.”

> Lees ook: Een digitale applicatie om de spoed te ontlasten

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.