Europees Parlement wil geen kortere geldigheidsduur voor rijbewijzen oudere bestuurders

In navolging van de lidstaten kant ook het Europees Parlement zich tegen een beperking van de geldigheidsduur van het rijbewijs voor oudere chauffeurs. Dat bleek in Straatsburg. In België was vorig jaar veel verzet gerezen tegen een voorstel van de Europese Commissie dat 70-plussers zou verplichten om elke vijf jaar hun rijbewijs te vernieuwen, al dan niet gekoppeld aan medische controles of een zelftest.

Zo ver komt het dus niet. De Europarlementsleden gaan akkoord dat rijbewijzen voor auto's en motorfietsen minstens vijftien jaar geldig moeten zijn, maar niet dat de oudere chauffeurs hun rijbewijs sneller zouden moeten hernieuwen. "Dit zal hun recht op vrij verkeer en deelname aan het economische en sociale leven waarborgen", luidt het.

Samenwerking huisartsen

Wat er moet gebeuren bij de afgifte of hernieuwing van een rijbewijs, laat het halfrond over aan de lidstaten. Ze kunnen opteren voor een medische controle, maar ook voor een zelfbeoordeling. De parlementsleden vragen de lidstaten wel om een raam voor samenwerking met de huisartsen en meer te sensibiliseren over fysieke en mentale signalen die aangeven of iemand al dan niet in staat is om te rijden.

Karima Delli van de Franse groenen, die het dossier door het parlement moest loodsen, wees erop dat medische controles al bestaan in 14 lidstaten. "Het rapport is wel goedgekeurd, maar beantwoordt niet aan de uitdagingen", betreurde Delli, die stelde dat "fake news" en "misleidende argumenten" het debat over de verkeersveiligheid hadden vergiftigd. Ze laakte ook de "zeer sterke" autolobby.

Kathleen Van Brempt (Vooruit/S&D) had bij de stemming in de transportcommissie eind vorig jaar een amendement voor de invoering van nultolerantie voor alcohol en drugs achter het stuur ingediend, maar daarvoor blijkt onder de Europarlementsleden geen meerderheid voorhanden. Het halfrond pleit uiteindelijk wel voor een maximum van 0,2 promille alcohol voor onervaren bestuurders.

17-jarigen met vrachtwagen

Om iets te doen aan het tekort aan professionele chauffeurs, wil het Parlement ook toestaan dat 17-jarigen onder begeleiding met een vrachtwagen kunnen rijden. Zeer tot ongenoegen van de European Transport Safety Council. "Als we meer vrachtwagenchauffeurs willen, dan moeten we de werkomstandigheden in de sector fors verbeteren, in plaats van schoolkinderen aan te melden voor dit werk", reageerde directeur Antonio Avenoso van de onafhankelijke organisatie die zich inzet voor minder verkeersdoden.

De hervorming van de regels voor rijbewijzen maakt deel uit van een aantal voorstellen die de Commissie op tafel had gelegd om het vrije verkeer binnen de Europese Unie te vergemakkelijken en de verkeersveiligheid te versterken. Vorig jaar kwamen nog meer dan 20.000 mensen om het leven op de Europese wegen.

Over de wetgeving, die ook een digitaal rijbewijs op de smartphone introduceert, moet nog onderhandeld worden met de lidstaten. Het standpunt van het Parlement is woensdag met 339 tegen 240 stemmen goedgekeurd (37 onthoudingen). Het dossier wordt nu overgeheveld naar het nieuwe Parlement dat na de Europese verkiezingen van juni aan het werk gaat.

U wil op dit artikel reageren ?

Toegang tot alle functionaliteiten is gereserveerd voor professionele zorgverleners.

Indien u een professionele zorgverlener bent, dient u zich aan te melden of u gratis te registreren om volledige toegang te krijgen tot deze inhoud.
Bent u journalist of wenst u ons te informeren, schrijf ons dan op redactie@rmnet.be.

Laatste reacties

  • Marc DE MEULEMEESTER

    29 februari 2024

    Ten minste nog een paar gasten die weten , net als de verzekerings maatschappijen , waarom de verzekeringspremies van snotneuzen in het verkeer zo hoog zijn !
    In England zijn de verzekeringspremies voor snotneuzen beneden de 40 due met de moto willen rijden ONBETAALBAAR , en ge moogt 3 x raden waarom !